© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

אמנת המס בין ישראל לבין איחוד האמירויות

ביום 31 במאי 2021, נחתמה אמנת המס בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות. מדובר באמנת מס ראשונה בין המדינות אשר צפויה להיכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2022, לאחר שתעבור את תהליכי האשרור הנדרשים בכנסת ובממשלה.

אמנת המס מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה- OECD ונועדה לעודד שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות. לצד סעיפים הנוגעים לאי אפליה, חילופי מידע, ומניעת ניצול לרעה, האמנה מקנה ודאות למשקיעים, גם על ידי מתן שיעורי מס מופחתים.

 

האמנה קובעת, בין היתר, שיעורי ניכוי מס במקור כלהלן:

דיבידנדים 

 

שיעור ניכוי המס במקור במדינה שהחברה שמשלמת את הדיבידנד היא תושבת בה הינו:

(א) 0% אם הדיבידנד משולם לממשלת המדינה האחרת או תכנית פנסיה של המדינה (המחזיקה פחות מ- 5% בחברה)

(ב) 5% אם הדיבידנד משולם לממשלת המדינה האחרת (המחזיקה לפחות ב- 5% בחברה),

(ג) 5% אם הדיבידנד משולם לחברה המחזיקה במישרין לפחות ב- 10% בחברה לאורך תקופה של 365 ימים שקדמו לחלוקת הדיבידנד או

(ד) 15% בכל המקרים האחרים.

 

ריבית  

 

שיעור ניכוי המס במקור במדינת המושב של משלם הריבית יהיה (א) 0% אם הריבית משולמת לממשלת המדינה האחרת או תכנית פנסיה של הממשלה, (ב) 5% אם הבעלים שביושר של הריבית מחזיק ב50% או יותר מהון החברה המשלמת את הריבית או (ג) 10% בכל מקרה אחר.

 

תמלוגים 

 

שיעור ניכוי המס במקור במדינת המושב של משלם התגמולים לא יעלה על 12%.

 

רווחי הון 

 

רווחים שהפיק תושב מדינה אחת מהעברת מניות, זכויות אחרות ואינטרסים דומים בחברה, שותפות או נאמנות של מדינה אחרת (למעט אם 50% מערכן של הזכויות נובעים במישרין או בעקיפין ממקרקעין באותה מדינה או אם הרווחים נובעים מהעברת מקרקעין), שאינם נסחרים בבורסה מוכרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת, אך שיעור ניכוי המס במקור המס לא יעלה על: (א) 0% אם המעבירה הינה ממשלת המדינה שהחזיקה במישרין או בעקיפין, בכל 12 החודשים שקדמו למכירה בפחות מ- 10% מהון החברה ,שותפות או הנאמנות, (ב) 5% אם המעבירה הינה ממשלת המדינה שהחזיקה ב-10% או יותר מכח ההצבעה של החברה, שותפות או הנאמנות, או (ג) 10% אם המעביר הינו תושב המדינה אשר החזיק פחות מ-10% מכח ההצבעה של החברה, שותפות או הנאמנות. נציין, כי אין התייחסות באמנת המס לשיעור ניכוי המס כאשר המעביר מחזיק ב- 10% או יותר מכח ההצבעה. לפיכך, ההנחה הינה כי הוא יקבע בהתאם לדין הפנימי של המדינה האחרת.

 

****

מחלקת המיסים של משרדנו עומדת לרשותכם בכל שאלה בנושא.

תגיות: אמנת מס