© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

אמנת כפל המס בין ישראל והרפובליקה של סרביה תיכנס לתוקף בתחילת ינואר 2020

אמנה למניעת כפל מס בין ממשלת ישראל לבין הרפובליקה של סרביה צפויה להיכנס לתוקף ב- 1 בינואר 2020.

 

אמנה זו אשר נחתמה בנובמבר 2018 קובעת הוראות לגבי מניעת כפל מס של הכנסות להן זיקה לשתי המדינות.

 

האמנה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה- OECD (בדומה לאמנות עליהם חתמה ישראל בשנים האחרונות) וקובעת, בין היתר, שיעורי ניכוי מס במדינת המקור כלהלן:

 

ריבית – שיעור ניכוי המס במקור על ריבית שנצמחה במדינה אחת ומשולמת לתושב המדינה האחרת לא יעלה על- 10%.

 

דיבידנד – שיעור ניכוי המס במקור על תשלום דיבידנד מחברה תושב אחת המדינות לא יעלה על:

(1) 5% אם מקבלת הדיבידנד היא חברה המחזיקה במישרין בלפחות 25% מהון החברה מחלקת הדיבידנד.

(2) 15% בכל המקרים האחרים.

 

תמלוגים – שיעור ניכוי המס במקור על תמלוגים המשולמים למדינה האחרת לא יעלה על 5%-10%.

 

רווח הון – אומץ עיקרון הקבוע באמנת המודל של ה- OECD, שלפיו יוענק פטור ממס רווח הון במדינת המקור, אלא אם כן מדובר במכירת מקרקעין או במכירת מניות בחברה או במכירת זכות בשותפות או בישות אחרת, שלמעלה מ- 50% מערכן הוא מקרקעין.

 

בדומה לאמנת המודל של ה- OECD, כוללת האמנה, בין השאר, סעיפים הנוגעים למוסד קבע, מניעת כפל מס, אי אפליה, נוהל הסכמה הדדית, חילופי מידע וכו'. כמו כן, כוללת האמנה שינויים בנושא ה- BEPS.

 

***

משרדנו ישמח לסייע לכם בנושא זה ובנושאי מס אחרים. 

תגים: אמנה למניעת כפל מס