© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

ביהמ"ש המחוזי פסק: קרן עזריאלי תהא פטורה מתשלום מס על דיבידנדים

בפסק דין שניתן בימים האחרונים פסק בית המשפט המחוזי כי בניגוד לעמדת רשות המסים, עמותת קרן עזריאלי, המחזיקה כ-5.69% ממניותיה של קבוצת עזריאלי בע"מ, תהא פטורה מתשלום עשרות מיליוני שקלים של מיסים על הדיבידנדים המתקבלים אצלה מדי שנה כתוצאה מהחזקתה במניות החברה הציבורית – מניות אשר הועברו לקרן בתרומה ממר דוד עזריאלי ז"ל לפני פטירתו.

 

במסגרת ערעור המס, שהוגש באמצעות עוה"ד זוהר לנדה, אייל נחשון ועומר קידר ממשרדנו, טענה קרן עזריאלי כי היא זכאית לפטור ממס, בהתאם לקבוע בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, הקובע כי מוסד ציבורי יהא פטור ממס על ההכנסה שמתקבלת אצלו. 

 

רשות המסים, לעומת זאת, טענה כי בנסיבות העניין יש לראות בקרן עזריאלי כמי ששולטת בקבוצת עזריאלי, ובהתאם להחיל עליה את החריג לפטור ממס הקבוע בפקודה ובהתאם לחייב את הקרן בתשלום מס בשיעור של 25% מכספי הדיבידנדים שמתקבלים אצל הקרן מדי שנה.

 

לאחר הליכי שומה שנמשכו כשלוש שנים, ולאחר כשנתיים נוספות שבמהלכן התנהל הליך הערעור בבית המשפט, ניתן פסק דין חד משמעי המקבל את עמדת קרן עזריאלי במלואה.

 

בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ירדנה סרוסי) פסק, בין היתר, כי הסכם התרומה שבמסגרתו העביר מר עזריאלי את המניות לקרן, שלל כל אפשרות של שליטה מצד הקרן בנעשה בקבוצת עזריאלי, בין היתר בכך ששלל מהקרן את זכויות ההצבעה הכרוכות במניות. עוד נפסק, כי העובדה שקיימת חפיפה מסוימת בין הנפשות הפועלות בקבוצת עזריאלי ובקרן אינה מלמדת על שליטת הקרן בחברה הציבורית, וכי גם דיווחיה של החברה הציבורית בבורסה אינם יכולים לשמש לחובתה של העמותה ומשקפים דווקא ממשל תאגידי זהיר וראוי. טענות פקיד השומה נדחו, אפוא, והוא חויב בתשלום הוצאות בסך של 70,000 ₪ לקרן.

 

לקריאת פסק הדין לחצו כאן.