© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בית הדין קבע כי היעדרות קצרת מועד ממקום העבודה ללא רשות אינה מהווה התפטרות

מעת לעת אנו נשאלים כיצד יש לנהוג במקרים בהם עובדים נעדרים מן העבודה ללא רשות, והאם היעדרות זו מהווה נטישה של העבודה ועל כן – התפטרות. בפסק דין שניתן לאחרונה נפסק, כי היעדרות  מן העבודה, גם אם ללא רשות, אינה מהווה בהכרח נטישת עבודה או הבעת עמדה מפורשת על רצון להתפטר מן העבודה.

 

בית הדין לעבודה פסק, כי היעדרות קצרת מועד ממקום העבודה, ללא רשות, יכולה להוות הפרה של המשמעת. כפועל יוצא – עילה לפיטורים, אך לא ניתן לראות בה התפטרות. התפטרות – מצריכה הבעת רצון ברורה ומפורשת לסיים את ההעסקה. משכך, במידה ומעסיק מעוניין לסיים את העסקתו של עובד בשל עילה זאת, יש לערוך לו הליך פיטורים הכולל שיחת שימוע.

יצוין, כי למעסיק שמור שיקול הדעת המלא לאשר (או שלא לאשר) ימי חופשה. לא די להודיע לעובד כי יציאה לחופשה קצרה, שאינה מאושרת, תיחשב כהתפטרות ויש להבהיר, כי יציאה לחופשה בלתי מאושרת מהווה הפרת משמעת. 

מובן, כי יש לבחון נסיבות כל היעדרות לגופן. מטבע הדברים, היעדרות ממושכת שאינה מותרת, ובמהלכה העובד לא משיב לפניות המעסיק, עלולה להיחשב כנטישת עבודה. בהתאמה, כהבעת עמדה של העובד על כוונתו להתפטר.

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה נוספת. 

תגיות: בית הדין לעבודה | היעדרות | התפטרות