© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בית המשפט המחוזי קבע: רכישה עצמית של מניות אינה אירוע מס לבעלי המניות הנשארים

בצעד אמיץ דחה בית המשפט המחוזי את עמדת מס הכנסה בנושא רכישה עצמית של מניות על ידי חברה. בפועל חולק כאן בית המשפט המחוזי בחיפה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב שדן לפני מספר שנים בסוגיה דומה.

השאלה המרכזית הנסובה סביב פסק הדין הינה, האם חברה פרטית שמבצעת רכישה עצמית של מניות אחד מבעלי המניות (רכישה שאינה פרו-רטה), מהווה חלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים. זאת כעמדת מס הכנסה שפורסמה בחוזר מס הכנסה 2/2018 וכעמדת בית המשפט המחוזי תל אביב בפסקי הדין ברונובסקי ובר ניר בשנת 2014.

לאחר סכסוך בעלי מניות בחברת בית חוסן בע"מ, הגיעו הצדדים לפשרה כי אחת מבעלות המניות ("ציפורה") תמכור את מניותיה. בהתאם רכשה חברת בית חוסן את כלל מניות ציפורה.

מעבר לאירוע המס של ציפורה בשל מכירת מניותיה, ביקש פקיד השומה לראות כאילו קיבלו יתר בעלי המניות דיבידנד מהחברה, אותו יש למסות, ובסכום הדיבידנד רכשו את מניות ציפורה.

כב' השופטת וינשטיין קבעה כי אין לקבל את פרשנותו של פקיד השומה, לא את הוראות חוזר מס הכנסה 2/2018 . דה-פקטו חלקה על פסקי דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בסוגיה זו. לפסק הדין בנושא, הקליקו כאן

 

בין היתר, קבעה השופטת וינשטיין כי:

 

  • בהתאם לעיקרון המימוש, אין לחייב נישום במס אלא כאשר יש בידו רווח שמומש על ידו, כזה שקיבל ביטוי מוחשי כלכלי. משכך, גידול בשיעור האחזקה ללא מימוש הנכס או ללא רווח כלשהו, אינו מייצר אירוע מס.
  • בהתאם לעיקרון ההתעשרות, הגידול בשיעור האחזקה אינו מעיד על התעשרות או יתרון כלכלי בידי בעלי המניות הנותרים. זאת שכן במקביל, הייתה הפחתה בעודפים של החברה מהם שולמה התמורה לרכישה העצמית ומשכך התבצעה ירידה בערכן הכלכלי של מניותיהם.
  • במועד העסקה אין כל וודאות לקיומה של התעשרות ממשית גם אם היא עתידית לכאורה, הרי שלא ניתן לכמת את ההתעשרות הממשית, לא ניתן לכמת את שווי ההתעשרות אף אם תטען כי כזו קיימת. ולבסוף, בעלי המניות הנותרים לא "פגשו את הכסף" כך ששינוי בהחזקות לא מתרגם לכסף או לשווה כסף.
  • לבסוף, חידד בית המשפט כי רכישה עצמתי של מניות הינו כללי משפטי לגיטימי שהמחוקק התיר לעשות בו שימוש. חברה המבקשת להוציא בעל מניות המסוכסך עם שאר בעלי המניות – יש אינטרס כלכלי מובהק בכך.

 

הערכתנו הינה כי פקיד השומה לא ישלים עם פסק דין זה ויערער לבית המשפט העליון. 

 

מחלקת המיסים של משרדנו עומדת לרשותכם בכל הבהרה ושאלה בנושא. 

תגיות: מס הכנסה