© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בית המשפט העליון: אי תשלום פיצויים בגין הפקעה אינו מעכב תפיסת חזקה במקרקעין

תושבי שכונת כפר שלם, סירבו לפנות את הקרקע לטובת פרויקט הרכבת הקלה, ולמסור את החזקה ללא קבלת פיצוי. זאת, למרות שכבר בשנת 2017 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו- 7 לפקודת הקרקעות בדבר פינוי הקרקע. בהתאם להודעה זו, נתיבי תחבורה עירונית להסעת המונים מונתה כגוף המורשה לעשות שימוש בסמכויותיו לפי פקודת הקרקעות ובכלל זה לתפוס חזקה בלעדית במקרקעין.

 

בפסק דין של בית המשפט המחוזי נקבע כי המחלוקת בדבר גובה הפיצויים המגיעים לתושבי השכונה אינה מהווה עילה לעיכוב סילוק ידם מהמקרקעין. בנוסף, נקבע כי טענותיהם יתבררו בתובענה נפרדת להכרה בזכויות. נתיבי תחבורה עירונית להסעת המונים עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 8 לפקודה ולכן, הינה רשאית לתפוס חזקה במקרקעין. בנוסף, בית המשפט המחוזי דחה את מועד מסירת החזרה וקבע כי כל זמן שלא יינתן פסק דין, המשיבה תשלם למערערים דמי הסתגלו.

 

התושבים ערערו על החלטה זו ובערעורם דרשו כי המשיבה תספק דיור חלופי כאילו ההפקעה הייתה מבוצעת מכוח חוק התכנון והבנייה. לטענתם, הפקעה ללא דיור חלופי עולה כדי פגם היורד לשורש מעשה ההפקעה.

 

בית המשפט העליון אישר החלטת המחוזי ודחה את הערעור בקובעו כי "הליך לפי סעיף 8 ראוי שיהיה הליך מהיר כדי לאפשר תפיסת חזקה ללא שיהוי". בית המשפט ציין בהחלטתו כי מדובר במצב ייחודי ומורכב. עניינם של המפונים נבחן, נקבע מתווה פיצויים בגין פינוי המקרקעין והוקמה ועדה מיוחדת לבחינת בעיות פרטניות של מפונים. הפינוי נחוץ בכדי לקדם את הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה. עיכובו מסב נזקים כבדים לפרויקט שהוכרז כבעל חשיבות מכרעת.

 

עא 4745/19 ‏טובה שתיאת ואח' נ' נת"ע – נתיבי תחבורה עירונית להסעת המונים בע"מ

 

עורך הדין אלדר אדטו הוא ראש מחלקת הנדל"ן במשרד עורכי דין ברנע ג'פה לנדה. 

תגיות: מקרקעין