© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בית המשפט העליון: היתר בנייה הינו תנאי מקדמי לתחולת תמריצי בנייה מכוח תמ"א 38

בית המשפט העליון דחה ערעור בעניין סירוב הועדה המקומית למתן היתר לביצוע הריסה ובניה מכח תמ"א 38/2. זאת בטענה, כי המבקשים לא עמדו בשני התנאים המצטברים לצורך קבלת תמריצי הבניה הניתנים על פי התכנית.

 

פרטי המקרה

בשנת 2017 הגישה חברת דגש לוג'יסטיק בע"מ בקשה למתן היתר להריסת בניין בן 9 קומות ברמת השרון ולבניית בניין חדש תחתיו מכח תמ"א 38/2. הועדה המקומית דחתה את הבקשה בטענה, כי הבניין נבנה במקור ללא היתר בנייה כדין – תנאי הכרחי לתחולת תמריצי בניה מכוח תמ"א 38.

 

החברה ערערה על קביעת הועדה המקומית לערכאות הערעור השונות. משערעורים אלה נדחו, ערערה החברה לבית המשפט העליון.

 

במסגרת הערעור טענה החברה כי למרות שלא היה בידה לאתר את היתר הבניה לפיו נבנה הבניין, הרי שהלכה למעשה, הקבלן שבנה את הבניין שילם את כל האגרות וההיטלים שנדרשו על ידי הרשות המקומית. בנוסף אפשרה העירייה את חיבור הבניין לרשת החשמל, אכלוסו בדיירים ואף את רישומו כבית משותף.

 

כמו כן נטען כי היות שבשנת 2000 החליטה הועדה המקומית לאשרר בדיעבד את היתר הבנייה וזאת לצורך תוספת בנייה חדשה על גג הבניין, ניתן להסיק מכך שהועדה המקומית לא הייתה מאשרת תוספת בנייה לבניין שלא נבנה כדין. בנוסף טענה המערערת כי על בית המשפט לבחון את תכלית הוראות תמ"א 38 לחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה.

 

מנגד, הועדה המקומית וועדת הערר המחוזית טענו, כי בית המשפט נדרש להתערב בהחלטות של מוסדות התכנון, רק אם נפל בהן פגם מנהלי. על מנת ליהנות מתמריצי בנייה מכח התכניות החלות, תנאי הכרחי ומפורש הינו היתר בניה כדין אמנם נכונה העובדה, כי הועדה המקומית העניקה לבניין היתר בנייה בשנת 2000, אך דיירי הבניין לא פעלו להוצאתו בפועל, וממילא גם אם היה ניתן היתר לא מדובר בהיתר שניתן לפני שנת 1980 כנדרש לפי תמ"א 38.

 

ההחלטה

בית המשפט העליון דחה את הערעור פה אחד. זאת בטענה, כי הם לא עומדים בשני התנאים הנדרשים לתחולתה של תמ"א 38:

  1. קיומו של היתר בניה לבניין. 
  2. מתן ההיתר לפני ינואר 1980. 

לפיכך, בניה בהעדר היתר כדין, לא זו בלבד שאינה יכולה ליהנות מההטבות הניתנות על פי תכנית מאושרת, אלא דינה להיהרס.

בית המשפט הדגיש, כי עליו להיאבק בתופעת עבריינות הבניה. אמנם אין להקל ראש בחשיבות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, אלא שמטרה ראויה זו אינה מקדשת את האמצעים.

 

***

מחלקת הנדל"ן של משרדנו בעלת ניסיון עשיר בליווי יזמים ודיירים בפרוייקטים של התחדשות עירונית. אנו עומדים לרשותכם לשאלות והבהרות נוספות. 

תגיות: היתר בנייה | תמ"א 38