© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בית המשפט: לא ניתן לצופף אוכלוסיות רק בשכונות מוחלשות

בית משפט המחוזי דחה לאחרונה את טענת תושבי רמת השרון כי יש לשמור על ייחודה כעיר מושבה ולא לאפשר בנייה רוויה.

 

תושבי רמת השרון, העירייה והועדה המקומית לתכנון ובנייה עתרו כנגד תוכנית "שכונת שתיל רמת השרון". במסגרת התכנית אמורות להבנות 285 יחידות דיור על שטח אשר יעודו ישונה מקרקע חקלאית לקרקע למגורים. השכונה תכלול אזורי מגורים, בנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים, בצפיפות ממוצעת של כ-9 יחידות דיור לדונם.

 

העותרים טענו כי הבנייה הרוויה אינה תואמת את מרקם וצביון האזור הסובב אותה. לפי דבריהם, את יעדי הציפוף יש להגשים באזורים אחרים בעיר. טענתם העיקרית היא לחוסר סבירות וכי הוועדה המחוזית העמידה את ערך הציפוף כערך היחיד שלאורו יש לבחון את התוכנית. זאת ללא בחינת ערכים נוגדים, כגון שמירה על צביון השכונה הקיימת ומניעת פגיעה בתושבים הקיימים. כאשר הוועדה המקומית הוסיפה וטענה כי המשקל שניתן לשיקול הצפיפות הינו משקל 'חזות הכל' אשר בכוחו לבטל את יתרת השיקולים אשר נבחנו. 

 

החלטת בית המשפט

 

בית המשפט דחה את טענות העותרים. הוא פסק שניתן לאשר את התכנית גם ביעדי צפיפות נמוכים יותר, ובחשיבות לכך שהבנייה הרוויה הורחקה באופן משמעותי מהבתים צמודי הקרקע. דבר העולה בקנה אחד עם התכנון הכולל התקף בעיר.

 

בית המשפט הדגיש שיש לוודא כי תושבי שכונות חזקות לא יעשו שימוש בכוחן כדי למנוע את מגמת הצפיפות בשכונותיהם ולא ינצלו את כוחן לשמור על סביבה צפופה פחות. מניעת מימוש תכניות בנייה או תוכניות להתחדשות עירונית ישמרו על בתים נמוכים ויימנעו יצירת אוכלוסייה מגוונת שיכולה להתגורר בדירות קטנות יותר בבית משותף.

 

על התכנון העירוני לתת מענה לצרכים של האוכלוסייה הקיימת כמו גם לחזון הרשות המקומית ולצרכים של התושבים העתידיים. הדרה של אוכלוסייה היכולה לרכוש דירה ברמת השרון, להבדיל מבית צמוד קרקע, מהווה גם היא הדרה, ומובילה לכך כי יעדי הציפוף יוגשמו רק בשכונות מסוימות. יש לדאוג שלא יווצר מצב בו אוכלוסיות חזקות, בעלות גישה למוקדי השפעה, יישארו בסביבה ירוקה, כאשר הציפוף יתבצע אך ורק בשכונות המוחלשות.

 

עתמ (ת"א) 46940-09-17 דן אלוני נ' ועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובניה

 

עורך הדין אלדר אדטו הוא ראש מחלקת הנדל"ן במשרד עורכי דין ברנע ג'פה לנדה.