© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בנקים וגופים פיננסיים נוספים יחויבו בשיתוף מידע על לקוחות עם גופים נוספים

כחלק מהשינוי המבני אותו מנהיג משרד האוצר, שמטרתו להגביר את התחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים, פורסמה לאחרונה להערות הציבור תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי.

 

מטרת החוק הינה להסדיר את נושא שיתוף מידע פיננסי הקיים בבנקים וחברות כרטיסי האשראי אודות לקוחותיהם עם גופים פיננסיים אחרים (חוץ בנקאיים). זאת על מנת שאלו יוכלו לרכז באופן מקוון מידע עבור הלקוח (בהסכמתו) ולהציע לו שירותים שיותאמו לצרכיו, להציע אלטרנטיבות, השוואת עמלות ועוד. הכל על מנת להעניק מענה ללקוח הבוחן את יכולתו להיטיב את מצבו הפיננסי באמצעות מעבר בין ספקים פיננסיים שונים.

 

בשלב הראשון חובת שיתוף מידע תחול על בנקים וחברות כרטיסי אשראי. בהמשך תיבחן האפשרות להטיל חובה כאמור גם על חברות פנסיה, ביטוח, ברוקרים וגופים נוספים.

 

התזכיר קובע כללים בנוגע להגנת הפרטיות של הלקוחות, חובת רישוי לקבלת המידע הפיננסי וכי רשות ניירות ערך תהיה הרגולטור אשר יפקח על פעילות זו.

 

לקריאת התזכיר שפורסם על ידי רשות ניירות ערך לחץ כאן.

 

***

מחלקת שוק הון של משרדנו עומדת לרשותכם בכל שאלה בנושא.