© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

גיוס בעת משבר – לא בכל מחיר

כאשר חברה פונה לגיוס הון, עליה לעמוד בסטנדרט ביקורת מחמיר בשאלה אם למקבלי ההחלטות בחברה קיים עניין אישי במהלך. כך עולה מהחלטה חדשה של מחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בהתאם להחלטה זו, על חברות להגביר באופן משמעותי את בחינת קבלת ההחלטות של דירקטורים, בפרט לאור המשבר הכלכלי הנוכחי.

 

ההחלטה ניתנה במסגרת סכסוך בחברת יונבו טכנולוגיות מזון בע״מ. החברה ביקשה לגייס כספים בכדי לשרוד. לאחר מספר ניסיונות לגיוס הון דרך משקיעים חיצוניים, החליט דירקטוריון החברה, כמוצא אחרון, לגייס סכום של כ-500,000 דולר. זאת באמצעות סבב גיוס פנימי, כפי שנעשה בחברות רבות אשר נקלעות לקשיים. כחלק מתנאי הגיוס, הציעה החברה לגייס את הכספים לפי הערכת שווי לחברה של 700,000 דולר, ערך המייצג ירידה משמעותית בשווי החברה לעומת הערכת השווי הקודמת שבוצעה אגב גיוס הון בסך של 40 מיליון דולר.

 

פרטי המקרה

אחד ממייסדי החברה, יובל מימון, התנגד לסבב ההשקעה ולהערכת שווי החברה. זאת מכיוון שהקצאת המניות החדשה בהתאם לתנאים המוצעים הייתה אמורה להוות כ-42% מהון המניות של החברה. מימון הגיש תביעה נגד יונבו ובעלי המניות המשקיעים, וטען כי ניצלו לרעה את עמדתם כרוב בחברה, וכן את העובדה שהוא אינו יכול להשקיע, בכדי לייצר עסקה לפי הערכת שווי לא מציאותית, מתוך כוונה להפחית באופן משמעותי ולא מידתי את אחזקותיו.

 

החלטת בית המשפט

בפסק הדין, ציינה השופטת רות רונן כי החלטות על אופן גיוס מימון בחברה כפופות לכלל שיקול הדעת העסקי של דירקטוריון החברה, ובתי המשפט נמנעים מהתערבות בשיקול דעת זה, כל עוד הוא נעשה בתום לב. עם זאת, בניגוד להחלטות העבר של בתי המשפט וכן הנוהג מקובל במקרים של גיוסים בעת משבר בחברה, הגיעה השופטת רונן למסקנה כי עקב השלכות סבב הגיוס המוצע, וכיוון שבעלי המניות המשקיעים מרוויחים באופן אישי מהערכת השווי הנמוכה, נטל ההוכחה היה על בעלי המניות להראות כי הערכת השווי המוצעת משקפת את שוויה האמיתי של החברה.

 

בהתאם לכך, קבעה השופטת רונן כי במידה והחברה תרצה להמשיך בגיוס ההון האמור, עליה לעשות זאת ללא קביעת שווי לחברה בשלב ראשון, וכי על החברה לקבוע את השווי בשלב מאוחר יותר על ידי חוות דעת מומחה. לחילופין על החברה לפעול לגיוס הון בדרכי מימון שונות.

 

הפסיקה הרימה לא מעט גבות בעולם הסטארטאפים. במיוחד במציאות הקורונה הנוכחית, בה חברות רבות נאבקות ומצויות על סף פשיטת רגל. המציאות של חברות הזקוקות לסבב גיוס הנמוך בשוויו מסבבי גיוס קודמים, או של חברות הפונות לבעלי המניות הנוכחים שלהן לצורך קבלת מימון, בכדי לצלוח תקופות קשות, מביאה למצב שבו נושאי משרה ובעלי מניות חייבים לנהוג בזהירות יתרה בעת קבלת החלטות קשות הנוגעות לגיוסי הון בחברה. נושאי משרה ובעלי מניות חייבים לקחת בחשבון שיקולים רבים, בפרט כאשר מדובר על מקרים אשר מעלים חשד לניגודי עניינים, שכן החלטות שכאלו עלולות לעורר התנגדות של בעלי מניות המרגישים נפגעים מההחלטה, ומשאירות את בעלי המניות חשופים לביקורת שיפוטית.