© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר

אושרו תקנות לשעת חירום המורות על הקפאת לוח הזמנים שנקבע בחוק התכנון והבניה ובחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור, לרבות כל תקנה שאושרה מכוחם או מועדים שנקבעו על ידי מוסד תכנון וזאת החל מיום 15.3.2020.

 

כמו כן, בתקנות לשעת חירום ניתן שיקול דעת לרשות הרישוי להקל על הוצאת תעודת הגמר, גם אם לא התקיים תנאי מן התנאים שנקבעו בהיתר וזאת לאחר שרשות הרישוי מצאה, כי נוכח המצב לא ניתן לקיים תנאי זה.

תגיות: נגיף הקורונה | תכנון ובנייה | תעודת גמר