© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הבטחת כספי רוכשי דירות

משרד הבינוי והשיכון הטיל לאחרונה עיצום כספי בסך של 6.5 מיליון ש"ח על יזם של פרויקט תמ"א 38 בקריית ביאליק. העיצום ניתן כי הקבלן לא המציא לרוכשי הדירות בפרויקט, בטוחה לכספים ששילמו על חשבון מחיר הדירה. זאת בהתאם להוראות חוק הבטחת השקעות.

 

חוק הבטחת השקעות, קובע כי מוכר של דירה שבנה או שעתיד לבנות על מנת למכרה, לא יקבל מקונה, סכום העולה על שבעה אחוזים ממחיר הדירה, אלא אם כן הבטיח המוכר את הכספים ששילם לו הקונה באחת מן הדרכים הקבועות בחוק הבטחת השקעות, כגון ערבות בנקאית.

 

מטרת הערבות הבנקאית או הבטוחה החלופית שהומצאה בהתאם לחוק הבטחת השקעות, הינה להבטיח את החזרת כל הכספים ששילם הקונה במקרה שלא יוכל המוכר למסור את החזקה בדירה ו/או להעביר את הזכויות בדירה ע"ש הקונה, מסיבות שונות כגון עיקולים, כינוס נכסים, הקפאת הליכים וכו'.

 

במקרה שמוכר דירה בהתאם לחוק, מפר את הוראותיו, ממונה מטעם משרד הבינוי והשיכון יכול להטיל  עליו עיצום כספי.

 

יש לציין, כי בנוסף לאפשרות הטלת העיצום הכספי, ההפרה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר וקנס.

 

חשוב לדעת, כי משרד הבינוי והשיכון נמצא עם ידו על הדופק, בכל הנוגע לאכיפת הוראות החוק וחשוב שימשיך לעשות כן, להגביר את הפיקוח ואת סמכויות האכיפה שניתנו לו, על מנת שמקרים מסוג זה לא יישנו ותצומצם הפגיעה ברוכשי דירות.

 

על יזמים וקבלנים, הנעדרים יכולות כלכליות, לא לקחת על עצמם ביצוע של פרויקטים מורכבים, אשר בסופו של יום לא יוכלו לעמוד מאחוריהם. חשוב לא פחות שרוכשי דירות מקבלנים/יזמים בפרויקט בניה, ידעו ויכירו את זכויותיהם. בפרט עם הבטחת כספיהם. אנו מציעים להיעזר בייעוץ משפטי מתאים, שכן בסופו של יום, הם עלולים להישאר ללא הנכס וללא כספם.

תגיות: בטוחה | חוק הבטחת השקעות