© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הגברת האכיפה בתחום הפרטיות

בימים האחרונים החלה הרשות להגנת הפרטיות לשלוח שאלוני עומק לגופים עסקיים שונים שנועדו לבחון את עמידתם בתקנות הגנת הפרטיות,אשר נכנסו לתוקף ב-8 במאי 2018.

 

לפי פרסומי הרשות להגנת הפרטיות, עד סוף שנת 2018 תבוצענה ביקורות עומק בכ-150 גופים.

 

השאלונים המקיפים אינם מאפשרים לחברות שלא נערכו מבעוד מועד לבצע את ההתאמות הנדרשות בצורה מלאה  במקביל למענה. לכן, כדאי לדעת כי חברה המקבלת שאלון ואינה עומדת בתקנות, חושפת את נושאי המשרה בה לסנקציות שונות מכוח חוק הגנת הפרטיות.

 

חשוב לציין כי בימים אלה מקודם תיקון לחוק הגנת הפרטיות, אשר יביא להגדלה משמעותית של עיצומים כספיים על חברות שלא עומדות בהוראות החוק והתקנות.