© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הטרדה מינית במקום עבודה – חשיפת חומרים לבירור פנימי

החלטה חדשה של בית המשפט חושפת את המעסיקים לדרישת עיון בחומרים הנאספים במסגרת בירור של אירועי הטרדה מינית.

 

כידוע, כשמוגשת תלונה על הטרדה מינית במקום עבודה (ואף כאשר מגיעה לאוזני המעסיק ידיעה כלשהי אודות מעשה הטרדה מינית), על המעסיק לפתוח בהליך בירור התלונה. בסופו של ההליך תפיק עורכת הבירור סיכום של הממצאים והמלצותיה לטיפול בתלונה, ואלה יועברו למעסיק.

 

כחלק מהוראות הדין, על המעסיק לאפשר למתלוננת ולנילון לעיין בסיכום והמלצות המבררת. ככלל, יתר החומרים שנאספו ונכתבו במסגרת הבירור הפנימי (לרבות סיכומים ותמלולים משיחות בירור עם המתלוננת, הנילון והעדים) חסויים. זאת, במטרה לשמור על כבודם ופרטיותם של הצדדים – המתלוננת, הנילון והעדים – וכדי לאפשר למעסיק לנהל בירור יעיל ואפקטיבי של המקרה. זאת תוך שיתוף פעולה של עובדים אחרים שיכולים להעיד על טענות הצדדים. משכך, חומרי הרקע המסייעים בהליך הבירור אינם מועברים לצדדים לבירור לאחר סיומו.

 

אלא שלאחרונה פסק בית הדין הארצי לעבודה שכשמוגשת תביעה נגד המעסיק, במקרים מסוימים, וכאשר הצד התובע מעלה טענות בנוגע לכשלים בניהול הבירור הפנימי, יהיה נכון לחשוף במסגרת ההליך המשפטי את חומר הרקע שנאסף במהלך הבירור.

 

לפי פסק הדין, בחשיפת חומרי הרקע שנאספו אגב הליך הבירור, ניתן לחשוף כשלים שהתרחשו בהליך הבירור (דוגמת אי זימון עדים רלוונטיים כחלק מבירור המקרה, הימנעות המבררת מלברר נושאים מסוימים, מסקנות בירור שאינן מתיישבות עם העדויות שנגבו, התנכלות בעקבות הגשת תלונה על הטרדה מינית ועוד). על פי בית הדין, יש לשקול את הצורך בחשיפת החומרים אל מול הפגיעה בפרטיותם של המעורבים בבירור הפנימי במסגרת נסיבות המקרה הספציפי.

 

השלכות פסק הדין

נוכח פסק הדין, מעסיקים חשופים כיום לדרישה לעיון בחומרי הבירור במסגרת הליך משפטי לפי חוק למניעת הטרדה מינית. לכן, יותר מתמיד, ובראש ובראשונה כדי לשמר את תכלית החוק למניעת הטרדה מינית, מומלץ להקפיד על ניהול הליכים לבירור תלונות בדבר הטרדה מינית בצורה סדורה ומעמיקה.

 

***

נוכח מורכבות הנושא, הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או התלבטות. ליצירת קשר ולפרטים נוספים, הקליקו כאן

 

Source: barlaw.co.il