© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הכינו את מקום העבודה לסגר שלישי (וחצי)

עדכון 04.02.21 – לאחר תיקון התקנות, ההנחיות הנוכחיות הוארכו עד ליום 28.2.2021.

***

 

ישראל נכנסה הלילה בחצות (8.1.2021) אל סגר כללי נוסף, אשר יימשך עד ליום 21.1.2021. 

להלן עיקר הנחיות בנוגע לפעילות מקום העבודה בזמן סגר. מאחר שטרם פורסם נוסח סופי ומחייב של תקנות בנוגע לפעילות מקום העבודה בזמן סגר – ההנחיות מטה מתבססות על טיוטת תקנות. 

 

האם ניתן להמשיך ולהעסיק עובדים במקום העבודה גם בתקופת הסגר?

התשובה משתנה על פי סוג הפעילות של המעסיק והעובד. ככלל, אין לאפשר הגעה של עובד למקום העבודה אלא אם ניתן אישור ספציפי להעסקת עובדים או אם המעסיק פועל באחד התחומים המוחרגים.

 

באילו תחומים ניתן להמשיך לפעול ממקום העבודה?

 • שירותים פיננסיים, כולל תאגידים בנקאיים, שוק ההון, חברות ביטוח ועוד
 • תקשורת
 • שירותי בריאות, אופטיקה ופארמה
 • מזון ומשקאות
 • טואלטיקה וניקיון
 • אספקת שירותים ומוצרים בתחומי טכנאות, תקשורת, הגנת סייבר, אבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח, ובלבד שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק
 • שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס
 • חקלאות
 • אנרגיה ומים
 • תחבורה
 • בינוי ועבודות תשתיות שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור
 • אבטחה ושמירה
 • מוקדי שירות טלפוניים
 • מפעלים המספקים שירותים קיומיים או בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה השבועית, לפי מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% מכוח העבודה (לפי הגבוה)
 • מפעלים טכנולוגיים מועדפים על פי חוק עידוד השקעות הון לשם תחזוקה ותפעול של מערכות המפעל
 • מפעל ששייך לתעשייה הביטחונית או שתומך בתעשייה הביטחונית (עד 60% מהעובדים)
 • מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון

 

האם מקום עבודה שרשאי להמשיך לפעול יכול להעסיק את כלל העובדים במקום העבודה בזמן סגר?

מקומות עבודה הרשאים להמשיך לפעול יכולים להמשיך ולהעסיק עובדים בהיקף נרחב. יחד עם זאת,  גם במקומות אלה יש להיערך לכך שרק עובדים הפועלים בליבת עיסוקו של מקום העבודה ימשיכו את עבודתם במקום העבודה כסדרה, ואילו עובדים המסוגלים לעבוד מהבית – יעבדו מרחוק.

 

מה לגבי תנאי התו הסגול? האם הם עדיין חלים?

כן. מעסיקים שרשאים לפעול חייבים להמשיך ולקיים את תנאי התו הסגול במסגרתם יש להקפיד על ריחוק בין העובדים במקום העבודה, למנות "ממונה על ענייני קורונה", להציב שילוט מתאים, להקצות ציוד אישי ככל הניתן, לשבץ בקפסולות, ולדאוג למדידת חום, אכילה ושתיה בנפרד ועוד.

 

האם אפשר לקיים פגישות עבודה? ומה לגבי פגישות עם ספקים חיצוניים?

מקומות עבודה הרשאים לפעול יכולים לקיים פגישות עבודה, לרבות עם ספקים חיצוניים, בהיקף של עד עשרה אנשים.

 

האם מעסיק שלא נכלל ברשימת מקומות העבודה הרשאים לפעול רשאי לאפשר כניסת עובדים למקום העבודה?

כל מעסיק רשאי לאפשר כניסת עובד אל מקום העבודה גם בזמן סגר לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרש בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית לשם המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית. תשומת לבכם כי לא מדובר בעבודה רגילה ושוטפת, אלא בטיפול במקרי חירום שנועדו לאפשר את קיומו של מקום העבודה, תחזוקתו וטיפול בתקלות.

 

האם עובדים רשאים לעבוד מהבית?

בהחלט. אנו מבקשים להזכיר, כי גם בימים אלה, חל הכלל לפיו אין להעסיק עובדים יהודים בשעות המנוחה השבועית ללא היתר מיוחד. יחד עם זאת, לעד פני כניסת השבת ולאחר צאתה – ניתן להעסיק עובדים מהבית כרגיל, ובלבד שניתנה להם מנוחה שבועית בת 36 שעות מכניסת השבת ועד צאתה. גם בהתייחס לעובדים שאינם יהודים יש לשמור על שעות המנוחה השבועית.

 

האם יופקו אישורי מעבר מיוחדים לתקופה זו?

להבנתנו לא יינתנו אישורים שכאלה. בכלל זה נזכיר שאזרחים יכולים לנוע מחוץ למקום מגוריהם, במסגרת המגבלות שנקבעו, ללא אישורים מיוחדים.

 

האם יש חשש שעובדים שיסעו לעבודה בתקופה זו יעוכבו על ידי כוחות שיטור?

כן, יש חשש שכזה. יחד עם זאת, ועל מנת להקל ככל הניתן על מפגשים בין עובדים לכוחות שיטור אנו ממליצים להצטייד מראש באישור מאת מקום העבודה המתייחס לכך שהעובדים הרלוונטיים מועסקים במקום עבודה הפועל בתחומים שהוגדרו בתקנות או שעליהם להגיע לעבודה במקרה חירום (אם אירע מקרה שכזה). אין כל הבטחה כי אישור שכזה יסייע בעת המעבר ממקום למקום, אולם כדאי בכל מקרה לשקול שימוש בו.

 

ומה לגבי מעסיקים שיאפשרו עבודה בניגוד לפירוט הנ"ל?

מעסיק שיאפשר כניסה או שהייה של עובדים במקום העבודה ללא הרשאה מתאימה יהיה צפוי לקנס או מאסר.

 

****

לפרטים נוספים באתר משרד האוצר, לחצו כאן

משרדנו עומד לרשותכם לשאלות והבהרות נוספות. 

תגיות: מעסיקים | קורונה