© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

המלצות הרשות לניירות ערך בעניין אחריות תאגידית וסיכוני ESG

לאור ההתעניינות הגוברת של משקיעים בשוקי הון בעולם בתחום ההשקעות האחראיות, פרסמה בשבועות האחרונים הרשות לניירות ערך מתווה מוצע לגילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG.

 

מטרת המתווה, בין היתר, להוות בסיס להטמעת תחום האחריות התאגידית בקרב התאגידים המדווחים בישראל. אימוץ הכללים המוצעים במתווה ופרסום דוח אחריות תאגידית שנתי עשויים לסייע למשקיעים המתעניינים בהיבטי ESG בתאגידים המדווחים.

 

המונח ESG הוא ראשי תיבות המאגדים את התחומים בהם מתמקדות השקעות אחראיות, ומונים בין היתר התייחסות לסביבה, צדק חברתי וממשל תאגידי (Environmental, Social, and Governance). מאז התכנסות ועידת האקלים של האו"ם וכינון הסכם פריז, עלתה חשיבותו של רכיב הסביבה כחלק מה-ESG. גם ישראל, כחלק מהמדינות שהתחייבו לעמוד ביעדי הסכם פריז, מקדמת חקיקה הנוגעת, בין היתר, לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות כדי לעמוד ביעדים של צמצום פליטת הפחמן ואיפוסה עד לשנת 2050.

 

 

המלצות המתווה שפרסמה הרשות:

  1. פרסום דוח אחריות תאגידית שנתי לציבור המשקיעים.
  2. פרסום הדוח האמור באינטרנט ופתיחת אתר אינטרנט מטעם הרשות לניירות ערך לצורך פרסומים מסוג זה.
  3. עידוד עריכת דוחות על בסיס קריטריונים בין לאומיים מקובלים, דוגמת SASB או GRI, וניסוחם בשפה האנגלית.
  4. פרסום דוח האחריות התאגידית בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי בגין שנת הדיווח.

 

בנוסף הרשות הבהירה כי בכוונתה לתמוך בתאגידים שבחרו לפרסם דוח אחריות תאגידית שנתי, באמצעות קיום מערך הדרכות וסדנאות מקצועיות לנציגי התאגידים המדווחים.

 

קריאת הרשות לפרסום הדוח בשפה האנגלית, מטרתו לשרת את האינטרסים של התאגידים המדווחים ולמשוך אליהם משקיעים בין-לאומיים, וכן חברות דירוג המדרגות תאגידים על בסיס נתוני ESG.

 

המתווה שפורסם, מתייחס למגמות העולמיות ולמחקרים המוכיחים כי השקעות אחראיות ושקיפות, יש בהן כדי להיטיב עם התאגידים המדווחים לטווח ארוך, וזאת לאור חשיפה פחותה לתביעות והתערבויות רגולטוריות. כמו כן, חשוב לציין כי בשלב זה הרשות פרסמה את המתווה כמתווה מומלץ וכי הקריאה לפרסום דוח האחריות התאגידית היא על בסיס וולונטרי בלבד. הפרסום של הדוחות על ידי הרשות לא יהיה תחת תחולת חוק ניירות ערך, וזאת כדי לא ליצור חובות חדשות שלא נקבעו עד כה בדין.

 

לאור כך שמדובר בשיקולים שהופכים אט אט לגורם משפיע ומהותי במסגרת השיקולים של משקיעים בעסקאות, נדמה כי כל חברה צריכה לפעול ולתת מענה לשאלת הרכיב הסביבתי. התאמה מסוג זה והתמודדות עם הסטנדרטים המתפתחים בנושאי קיימות, היא תהליך ארוך ולא מן הנמנע שיהיה שונה מחברה לחברה.

 

קישור למתווה המלא של הרשות לניירות ערך ניתן למצוא כאן

תגיות: ESG | אחריות תאגידית