© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הממונה על חוק המכר מחזק את ההגנה על רוכשי דירות ואוסר על מחיקת הערת האזהרה לטובת הרוכש ללא השבת כספים

באחרונה, הממונה על חוק המכר פתח בשני הליכים מנהליים כנגד שתי חברות יזמיות.

 

ההליך הראשון היה כנגד יזם אשר מחק הערת אזהרה שנרשמה לטובת רוכש, מבלי שהשיב לו את כספי התמורה ששילם.

 

לטענת היזם, מחיקת הערת אזהרה בוצעה כי הרוכש הפר את חוזה הרכישה. לכן מחק היזם את הערת האזהרה שנרשמה.

 

בהליך זה נקבע, כי היזם אינו יכול לעשות דין לעצמו ולמחוק את הערת האזהרה לטובת הרוכש מבלי להשיב לו את הכספים אשר שולמו על ידו.

 

היזם ערער על ההחלטה לוועדת הערר אשר אישרה את ההחלטה וקבעה, כי היזם הפר את החוק.

 

ההליך השני התנהל כנגד יזם אשר גבה מרוכש דירה כספים בהיקפים משמעותיים מבלי שרשם לטובת הרוכש הערת אזהרה וכן, לא הגיש דיווח לממונה על העסקה.

 

היזם טען, כי לא נחתם הסכם מכר רשמי אלא "הצעת רכישה".

 

בהליך המנהלי נקבע ש"הצעת הרכישה" הינה מפורטת דיה ומופיעים בה פרטים בדומה לאלו המופיעים בהסכמי מכר כגון: מחיר העסקה, פרטי הדירה, תאריך מסירה ואף מצורף אליה תשריט. 

 

היזם גבה 22% ממחיר הדירה ללא מתן בטוחה לרוכש. בהתאם לכך, נקבע, כי היזם הפר את החוק והוטל עליו עיצום כספי.

 

היזם ערער על ההחלטה לוועדת הערר, אך במסגרת פשרה הודה בעבירות שיוחסו לו ובהתאם לכך הופחת העיצום הכספי.