© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הממשלה מתמרצת חברות לפרסם דוחות אחריות תאגידית

סמוך לראש השנה המשרד לנושאים אסטרטגיים במשרד ראש הממשלה הכריז על השקתה של תכנית "Impact Nation". מטרת התכנית לעודד חברות לפרסם דוח אחריות חברתית, או דוחות אחריות ESG (Environmental, Social and Government). היוזמה הינה חלק ממהלך רחב לקידום הסברה כלכלית חיובית אודות חברות ישראלית בעקבות פרסום מאגר החברות של מועצת זכויות האדם של האו"ם. במסגרת התכנית יחולקו מענקים כספיים לחברות אשר יפרסמו לראשונה דוחות אלה. המענקים יגיעו עד לגובה של 100,000 ₪ לתאגיד ובתקציב כולל של 3 מיליון ₪.

 

מטרת הדוחות לשקף את הפעילות והמשאבים שמשקיע התאגיד במטרה לטייב את ההשפעות הסביבתיות והחברתיות של פעילותו העסקית. זאת, לצד שקיפות בנוגע להתנהלות עסקית הוגנת והגונה וקיום עקרונות ממשל תאגידי תקין. כמובן שמהלך זה, המעודד תאגידים לא רק להתנהל בצורה אחראית, אלא גם לפרסם את פועלם בהקשר זה, הינו מבורך לכשעצמו, והענקת תמריץ כלכלי לתאגידים אשר יימצאו ראויים לכך מבורכת אף יותר.

 

נוכח תפקידם המשמעותי של התאגידים בחברה וההשפעות שיש להם על עובדיהם ולקוחותיהם וההבנה כי לתאגידים יש כח חברתי ויכולת השפעה, עידוד התנהלות חברתית אחראית הפך גם למרכיב במדיניות השקעה של גופי השקעה שונים ברחבי העולם. עם זאת, אימוץ תוכנית אחריות תאגידית והכנת דוחות אחריות חברתית לא נטולי אתגרים משפטיים. לכן, בטרם ניגשים במרץ למשימת איסוף נתונים והכנת אקסלים לצורך הכנה ופרסום דוח שכזה, חשוב לעצור לרגע ולתת את הדעת על המורכבות המשפטית שמכיל בתוכו פרסום שכזה.

 

הקרדיט וההשלכות החיוביות של פרסום דוח שכזה, המשקף את ההשפעות החיוביות של פעילות התאגיד הם רק צד אחד של המטבע. יש לזכור שפרסום מידע אודות פעילות התאגיד הינה פעולה מחייבת. ככל שהפרסום הוא לציבור המשקיעים, החברה אף עשויה להיות כפופה לרגולציה החלה על כל דיווח שמוציא התאגיד.

 

דוח אחריות תאגידית הינו החוליה האחרונה בשרשרת, אשר תחילתה בתהליך פנימי שרצוי וייעשה בתוך התאגיד, בליווי יועצים משפטיים המומחים לדבר. מטרתו הראשית של הדוח – למפות את מטרות האחריות התאגידית. לאחר מכן, יש להתאים את המטרות שהוגדרו לדנ"א של התאגיד ולפעילותו העסקית. בנוסף, יש לתת את הדעת על המשאבים שהתאגיד מוכן להקצות לכך, ועוד ועוד.

 

דוח אחריות תאגידית, בדומה לתכניות אכיפה פנימית למשל, אינו יכול להיות זהה עבור כל תאגיד. ככל וישנו רצון אמיתי מצד התאגיד לנהוג בצורה אחראית בפעילותו העסקית, וכמובן, לקבל את הקרדיט על כך, עליו לתת את הדעת על המורכבות הכרוכה בכך ולהיעזר בליווי אנשי מקצוע.

 

חשוב לציין שבשנים האחרונות משקיעים שמים דגש על השקעה אחראית וקיומה של אחריות תאגידית מהווה שיקול בקביעת מדיניות ההשקעות שלהם. לכן, בעולם בו גופים מתחרים על מקורות מימון, קיומה של אחריות תאגידית ופרסום נאות של פעולות שננקטות על-ידי התאגיד הוא עוד כלי לקבלת אמון של המשקיעים.

 

אנו ממליצים לכל חברה ובמיוחד חברה ציבורית לבחון האם הגיעה העת לאמץ תוכנית של אחריות תאגידית. פרסום דו"ח אודות צעדים אלה יכול להוסיף לחברה נקודות זכות ועוד לפני שהעדר מדיניות כזו ייזקף לחובת החברה בעיני השוק.