© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הנהלת קניון אינה יכולה להטיל חבות בתשלום ארנונה של השטחים הציבורים בקניון, על שוכרי החנויות

פסק דין של העליון שניתן לאחרונה עוסק בנסיבות שבהן שוכרים של חנויות בקניון מחויבים בארנונה בגין השטחים הציבוריים בנוסף לשטח החנות.

בית המשפט העליון פסק, כי אם למחזיק בחנות לא הוקצה שטח כלשהו מתוך השטחים הציבוריים בקניון, בו הוא יכול לעשות שימוש בלעדי, אזי החזקה בשטח המשותף היא של הנהלת הקניון ולא של השוכר. לפיכך, החבות בארנונה מוטלת על הנהלת הקניון.

 

פרטי הסכסוך

 

עיריית תל אביב שלחה לקניון רמת אביב חיוב ארנונה עבור השטחים הציבוריים של הקניון. הנהלת הקניון טענה כי שוכרי החנויות הם אלו שצריכים לשאת בחיובי הארנונה וזאת בהתאם להסכמים עמם.

מנהל הארנונה בעיריית תל אביב טען ששוכרי החנויות חבים רק בגין השטחים המושכרים בלבד. זאת מאחר והנהלת הקניון לא הקצתה זכויות שימוש בשטחים הציבוריים לשוכרי החנויות.

 

 

פסק הדין

 

בית המשפט העליון קבע כי זהותו של החייב בתשלום הארנונה נקבעת על פי דין ואין בהסכמה חוזית אחרת כדי לשנות את הקבוע בחוק.

לפי הדין, תשלום ארנונה מוטל על המחזיק בנכס וזהותו נקבעת לפי מבחן "הזיקה הקרובה ביותר לנכס".

השטחים הציבוריים של הקניון מוחזקים ומתוחזקים על ידי הנהלת הקניון, הזכאית לעשות בהם שימוש בהתאם לרצונה.

מכאן בית המשפט העליון למד, כי הזיקה הקרובה ביותר לנכס שייכת להנהלת הקניון ולא לשוכרי החנויות.

לפיכך, הנהלת הקניון אינה רשאית גם לשמור לעצמה את החזקה בשטחים הציבוריים וגם להטיל את החבות בתשלומי ארנונה על שוכרי החנויות.

 

 

****

עו"ד מאיה זיסר, הינה שותפה במחלקת הנדל"ן. מאיה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף לחברות פרטיות וציבוריות, יזמים, קבלנים וחברות בנייה.