© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

מהפכה דיגיטלית במשרדי הממשלה – הנחייה חדשה של היועמ"ש פורסמה בנושא

באוקטובר 2019 פרסם היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, מסמך הנחיות מפורט הפונה ליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה השונים ונועד לסייע ולתמוך במשרדי הממשלה במעבר אל העולם הדיגיטלי, ובגיבוש הסדרים הקשורים לשירותים דיגיטליים ממשלתיים וציבוריים כדוגמת – חתימה דיגיטלית, משלוח מסמכים בדוא"ל, הזדהות שלא פנים מול פנים, ועוד.

 

החשיבות בהנחיה היא ההתייחסות לשאלה כיצד יש לבחון דינים קיימים אל מול מגמות הדיגיטציה. בהקשר זה מסמך ההנחיות מעודד את היועצים המשפטיים לפרש דינים באופן רחב, ולצאת מנקודת מוצא לפיה הדין מאפשר את קיומו של ההסדר הדיגיטלי. במילים אחרות – ככל שאין סממן בחקיקה השולל אפשרות לבצע פעולה באופן אלקטרוני אזי ניתן לקיים אותה באופן אלקטרוני. במקרה של דין הדורש שינוי לצורך יישום הסדר דיגיטלי מומלץ לנסח את הדין ברמת הפשטה גבוהה  ותוך ניטרליות טכנולוגית, אשר תאפשר מגוון אפשרויות יישום ותשמור על עדכניות לאורך זמן עם ההתפתחות הטכנולוגית.

 

מדובר בקביעה חשובה אשר עשויה להשפיע על הממשק בין השוק הפרטי לממשלתי מוסדי גם בקשר עם קבלת מסמכים באופן אלקטרוני ודיגיטלי. הנחיה זו עשויה גם לשמש כלי פרשני מקום בו מתעוררת שאלה של קבילות מסמכים אלקטרוניים.

 

לעניין יישום ההנחיה במשרדי הממשלה, המסמך מפרט שורה של כללים לגיבוש הסדר דיגיטלי:

  1. התאמת ההסדר לתכליותיו – כך לדוגמה, הסדר העוסק במרשם דיגיטלי שנחתם על ידי רופא צריך להגשים, בין היתר, את התכליות הבאות: זיהוי הרופא החותם והסמכתו לחתום על המרשם, הבטחה שהמרשם לא שונה לאחר החתימה עליו, והבטחה כי לא ייעשה שימוש חוזר במרשם. אי הגשמת תכליות אלה עלולה לפגוע בבריאות הציבור במקרה של זיוף, נטילת מינון יתר, או סחר בתרופות, ואף לנזק כלכלי לקופת החולים במקרה של סבסוד;

  2. יעילות, פשטות וישימות;

  3. הוגנות ההסדר בהתאמתו לאוכלוסייה שעליה נועד לחול – למשל מדובר על התחשבות בנטל המוטל על האזרח, סבירות קביעת הערוץ הדיגיטלי כערוץ יחיד, מתן מענה הולם למי שאינו בעל כישורים או אמצעים לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים ותמריצים להצטרפות אזרחים להסדר הדיגיטלי. זהו אחד האתגרים הגדולים של ההסדרים הדיגיטליים שעשויים לקפח אוכלוסיות בעלות נגישות טכנולוגית נמוכה ולעתים מהווים אחד מקהלי היעד של השירות הממשלתי.

  4. כללים לקביעת חזקות מסירה (למשל בהקשר מסירת הודעת קנס) – ככל שמתקבלת החלטה לקבוע חזקת מסירה למען דיגיטלי, עליה להיות ניתנת לסתירה, ויש לוודא כי המסר יתקבל אצל   נמען ברמת וודאות גבוהה, בין היתר מומלץ כי המען הדיגיטלי אליו נשלח המסר יהיה בשימושו השוטף של הנמען, כי שליחת המסר תתבצע תוך שמירה על שלמותו ועל אי שיבושו או אובדנו.

 

כאמור, מדובר בהנחיה חשובה שאמורה להקל את הנטל הביורוקרטי בעבודת הממשלה, וגם להשפיע על פרשנות דינים קיימים ונותר רק לקוות ליישום ההנחיה.

תגיות: שירותים דיגיטליים