© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הסדרת התשלום לעובדים בעת היעדרות מהעבודה בשל שהייה בבידוד חובה

על פי התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), יש לשלם לעובד שכר בזמן היעדרות מעבודה בשל שהייה בבידוד חובה, כך שעלות השכר תחולק בין המעסיק לבין המדינה.

אלה עיקרי ההסדר החדש:

 

זכאות לתשלום ימי בידוד

 • עובד ששוהה בבידוד חובה יהיה זכאי לתשלום שכר בגין כל יום בתקופת הבידוד, למעט יום אחד. הסדר זה חל גם על עובד ששוהה בבידוד בשל בידוד חובה של ילד.
 • מי שחל עליו הסדר לפיו משולמים דמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות – יהיה זכאי גם לתשלום בגין היום הראשון להיעדרות בשל בידוד חובה, אלא אם המעסיק הודיע לו שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום עבור ימי בידוד.
 • עובד ששב מנסיעה לחו"ל מטעם המעסיק וחייב להיכנס לבידוד בעקבות זאת – זכאי לתשלום דמי בידוד החל מהיום הראשון לבידוד.
 • במידה והעובד שב מנסיעה פרטית לחו"ל, הוא אינו זכאי לתשלום שכר בגין ימי הבידוד.

 

תשלום ימי בידוד

 • בעד אותו יום בודד שהעובד אינו זכאי לתשלום עבורו זכאי העובד לבחור לקבל תשלום על חשבון יום חופשה.
 • בעד הימים בהם העובד שוהה בבידוד חובה, יופחתו עד ארבעה ימים מיתרת ימי המחלה הצבורה של העובד. אם לא עומדים לרשות העובד מספיק ימי מחלה, ניצול ימי המחלה (עד ארבעה ימים) יהיה על חשבון צבירת ימי מחלה עתידית של העובד.
 • התשלום עבור ימי הבידוד יבוצע במועד תשלום השכר.
 • על העובד למסור למעסיק דיווח על בידוד חובה לפחות 7 ימים לפני מועד תשלום השכר.

 

השתתפות המדינה בתשלום ימי בידוד

 

מעסיקים יהיו זכאים להחזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין תשלום ימי בידוד לעובדים, בשיעורים הבאים:

 • בעד יום אחד בתקופת הבידוד – 100% מעלות השכר היומי של העובד.
 • בעד שאר ימי תקופת הבידוד:
  • מקומות עבודה שמעסיקים עד 20 עובדים (נכון לאוגוסט 1, 2020) – 75% מעלות השכר היומי של העובד.
  • מקומות עבודה שמעסיקים יותר מ-20 עובדים (נכון לאוגוסט 1, 2020) – 50% מעלות השכר היומי של העובד.
 • בעד תשלום דמי בידוד לעובד ששב מנסיעה לחו"ל מטעם המעסיק או לעובד שנהנה מהסדר מיטב בו שולמו לו דמי מחלה מהיום הראשון של ההיעדרות, לא תשתתף המדינה בשיעור של 100% מעלויות המעסיק בגין יום אחד בתקופת הבידוד.
 • מעסיקים ששילמו לעובדים דמי מחלה בגין שהייה בבידוד החל מאוקטובר 1, 2020 – יהיו זכאים להחזרים מהמוסד לביטוח לאומי בשיעורים לעיל.

 

תשומת לבכם כי על העובד לדווח על כל יום בידוד לפי צו בריאות העם והנחיות משרד הבריאות, ולמסור למעסיק העתק של הדיווח. החזרים יינתנו רק בעד ימים שבהם העובד דיווח כדין על הימצאותו בבידוד.

 

אופן הגשת בקשות להחזרים

 

ניתן להגיש בקשה לשיפוי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, תוך 60 יום משובו של העובד לעבודה. הנחיות המוסד לביטוח לאומי להגשת בקשות יתפרסמו בהמשך, ונעדכן בהתאם.

 

מחלקת דיני עבודה עומדת לרשותכם לכל ייעוץ והכוונה בנושא, ונמשיך לעדכן בהתפתחויות בנוגע לתשלום בגין ימי בידוד חובה.