© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

העברת מאגרי מידע במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות

טיוטת הנחיה חדשה של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומדע (רמו"ט) מתייחסת לנושא של מידע אישי של לקוחות המוחזק על ידי חברה נרכשת והמועבר לחברה רוכשת, במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות. הטיוטה חלה על רכישת נכסים, רכישת חברה, מיזוג חברות או כינוס נכסים.

 

עיקרי הטויטה

הטיוטה קובעת כי המידע האישי אינו בבעלות החברה הנרכשת, גם מקום שהעסק של חברה זו מבוסס על המידע האישי, אלא שייך ללקוחות, ולכן לא ניתן להעביר את המידע האישי כאוות רצונה של החברה הנרכשת. במילים פשוטות, זה אומר שהמידע שנאסף עליי – הוא שלי ולא של החברה שאוספת אותו. ולכן, אם מעבירים את המידע לצד שלישי – צריך לקבל את ההסכמה של הלקוחות.

 עוד נקבע כי מקום בו זהות החברה הייתה שיקול משמעותי בהסכמתו של לקוח למסור את המידע האישי, ומאפייני החברה הרוכשת שונים משמעותית באופן החורג מציפיותיו הסבירות של הלקוח ועלול לפגוע בזכויותיו, אזי נדרשת הסכמה של הלקוח להעברת המידע האישי. כך, למשל, מקום שקיימים יחסי אמון עם הלקוח (כגון במקרה של רופא, עו"ד, רואה חשבון או סוכן ביטוח), או מקום שהחברה הישראלית נמכרת לחברה זרה, אזי נדרש לקבל את הסכמתו של הלקוח.

כמו כן, במקרים בהם משתנה המטרה של השימוש במידע האישי (או אופן השימוש בו), נדרשת החברה הנרכשת לקבל את הסכמת הלקוחות לשימוש החדש במידע האישי. אולם, ככל שמטרת השימוש במידע האישי אינה משתנה לאחר העסקה, כי אז נדרש רק ליידע את הלקוחות על השינוי בבעלות, על מנת שהלקוחות יחליטו האם ברצונם כי המידע האישי יימחק.

בכל הקשור לאופן ההודעה ללקוחות, מומלץ כי היידוע ייעשה הן באמצעות משלוח הודעה אישית והן על ידי פרסום פומבי (כגון באתר האינטרנט של החברה הנרכשת).

הערות לטיוטה ניתן להעביר עד ליום 1 באוקטובר 2017.

 

לסיכום

רמו"ט מציעה מהפיכה של ממש בתחום מיזוגים ורכישות, במיוחד במקרים בהם אחד השיקולים לעסקה הוא מאגרי מידע המצויים בידי החברה הנרכשת. לפיכך, עסקים או חברות המבססים את המודל העסקי שלהם על שימוש במידע אישי של לקוחות, המבקשים לשמר גמישות ביחס לעסקאות מיזוגים ורכישות המבוססות על השימוש במידע, נדרשים לפעול במהרה בכדי להגיש את הערותיהם לטיוטה, ובמקביל לשקול היערכות להסדר המוצע על ידי רמו"ט, ככל שהטיוטה תהפוך להנחיה מחייבת.  

 

***

משרדנו ישמח לסייע לכם בכל הקשור לעסקאות מיזוגים ורכישות לרבות בסוגיות של מאגרי מידע.