© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הפעימה השנייה של מענקי הסיוע למגזר השלישי והחברה האזרחית יוצאת לדרך

בחודש מאי האחרון פרסמה חטיבת המשרדים החברתיים מאגף החשב הכללי במשרד האוצר, שורה של צעדי סיוע לטובת ארגוני המגזר השלישי (עמותות וחברות לתועלת הציבור) והחברה האזרחית. לפני מספר ימים יצאה לדרך הפעימה השנייה של צעדי הסיוע. פעימה זו מרחיבה חלק מתנאי הזכאות למענק (מרבית התנאים נותרו זהים לאלה שנקבעו במסגרת הפעימה הראשונה). להלן עיקרי השינויים בתנאי הזכאות למענק במסגרת הפעימה השנייה (למול התנאים שנקבעו במסגרת הפעימה הראשונה):

 

מחזור ההכנסות המקסימלי של הארגון

 

אחד התנאים במסגרת הפעימה הראשונה, לזכאות של ארגון לקבלת המענק, היה מחזור ההכנסות בשנת 2018 שנע בין 500,000 ש"ח ל-20,000,000 ש"ח. כעת, במסגרת הפעימה השניה, הורחבה הזכאות לפי תנאי זה. ארגון יימצא זכאי אם מחזור ההכנסות שלו בשנת 2018 נע בין 500,000 ש"ח ל-100,000,000 ש"ח.

 

תקופת הפגיעה בגינה ניתנת זכאות למענק

 

במסגרת הפעימה הראשונה, על מנת שהארגון יהיה זכאי לקבלת המענק, מחזור ההכנסות החודשי שלו בחודשים מרץ-יוני 2020 נדרש היה להיות נמוך ב-25% (לפחות) בהשוואה למחזור החודשי הממוצע בשנת 2019. כעת, במסגרת הפעימה השניה, תקופת הפגיעה הנבחנת (שבגינה ניתן לקבל מענק) הורחבה לחודשים מרץ-אוקטובר 2020.

 

נוסחת חישוב גובה המענק

 

במסגרת הפעימה הראשונה, נוסחת החישוב לגובה המענק הכפילה ב-0.25 (רבע) את מחזור ההכנסות של הארגון בשנת 2018. כעת, במסגרת הפעימה השנייה, ומאחר ותקופת הפגיעה התארכה, הוארכה בהתאם גם התקופה בגינה ניתן המענק. בהתאם לכך, נוסחת חישוב גובה המענק במסגרת הפעימה השנייה תכפיל ב-0.5 (חצי) את מחזור ההכנסות של הארגון בשנת 2018.

 

לגבי ארגונים אשר קיבלו מענק במסגרת הפעימה הראשונה, ונמצאו זכאים גם לקבלת הפעימה השנייה, גובה המענק שניתן להם במסגרת הפעימה הראשונה יופחת מהמענק שיינתן להם במסגרת פעימה השנייה.

 

רף הסיוע המקסימלי

 

במסגרת הפעימה הראשונה, גובה המענק המקסימלי עמד על 400,000 ש"ח. במסגרת הפעימה השנייה גובה המענק המקסימלי הועלה ל-500,000 ש"ח.

הליך הגשת בקשות לסיוע

ארגונים אשר הגישו בקשה במסגרת הפעימה הראשונה ונמצאו זכאים, יתבקשו להגיש טופס קצר וממוקד. בטופס יידרשו להשיב לשאלה אחת בלבד: מה היה מחזור ההכנסות של הארגון בחודשים מרץ-אוקטובר 2020. לעומת זאת, ארגונים אשר הגישו בקשה למענק במסגרת הפעימה הראשונה אך לא נמצאו זכאים, תינתן להם האפשרות להגיש בקשה בשנית, כאשר ועדת התמיכות תבחן מחדש את זכאותם.

 

למידע נוסף על מענקי הסיוע למגזר השלישי

תגיות: מענקי סיוע