© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הפרוטוקול המתקן לאמנת המס בין ישראל ובריטניה יכנס לתוקף בינואר 2020

הפרוטוקול המתקן לאמנת המס בין ישראל ובריטניה, אשר מעדכן את האמנה משנת 1962, יכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020.

 

הפרוטוקול כולל שורה ארוכה של שינויים ועדכונים מהותיים ויסודיים לאמנה, ביניהם:

  • במקרה של תושבות בשתי המדינות (לפי הדינים הפנימיים) יכנסו שתי המדינות להליך הסכמה הדדית וישתדלו להגיע לפתרון לפיו ייקבע מקום תושבות אחד. ככל שישראל ובריטניה לא יגיעו להסכמה, לא תינתן האפשרות לתבוע הקלות/ פטורים/ זיכויים לפי הוראות האמנה.
  • הכנסות או רווחים בידי ישויות שקופות לצרכי מס ייחשבו כהכנסות בידי תושב אחת המדינות ובלבד שההכנסה מסווגת באותה המדינה.
  • ניכוי המס במקור על דיבידנד עודכן לשיעור של 5% כאשר בעלת הזכות שביושר היא חברה המחזיקה במישרין לפחות 10% מהון החברה. במקרים אחרים יחול שיעור של 15%.
  • ניכוי המס במקור על ריבית המשולמת לבנק של תושב המדינה האחרת עודכן לשיעור של 5%. במקרים אחרים יעמוד השיעור על 10%. כמו כן, עודכן פטור נוסף על אגרות חוב ממשלתיות.
  • הפטור מניכוי מס במקור לכל סוגי התמלוגים הורחב באופן המאמץ את הוראות אמנת המודל של ה-OECD.
  • חלק מהטבות המס מכוח האמנה מותנות בחיוב במס בפועל אצל המדינה האחרת, כך שמקרים של כפל פטור על הכנסה בשתי המדינות יצומצמו.

 

מחלקת המיסים של משרדנו, עומדת לרשותכם לכל שאלה בנושא. 

תגיות: אמנת מס