© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הצעת אסדרה להתרת מימון הלוואות המונים לתאגידים בפטור מתשקיף

בשבוע שעבר פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור הצעת אסדרה להתרת מימון הלוואות המונים לתאגידים בפטור מתשקיף. הצעת האסדרה פורסמה בהמשך לתיקון לחוק ניירות ערך מחודש דצמבר 2015 שנועד לאפשר בנסיבות מסוימות לחברות לגייס חוב או להנפיק מניות במודל מימון המונים Crowd Funding.

חשוב להדגיש, כי טיוטת התקנות שתסדיר תנאי מנגנון מימון ההמונים, היקפי ההשקעה מקסימליים, גילוי נדרש ותנאי הכשירות לרכז ההצעה עדיין בעבודה בוועדת הכספים של הכנסת. ההצעה מתמקדת בעקרונות לפיקוח על הפלטפורמה האינטרנטית שתציע את השירות ("רכז ההצעה"). ההצעה עתידה להשתלב כפרק במסגרת תקנות ניירות ערך ייעודיות שיתוקנו.

 

הצעת האסדרה נועדה להסדיר ולאפשר מימון המונים מסוג – (Peer to Business (P2B בנסיבות מסוימות בפטור מתשקיף.

 

אחד החידושים המעניינים הוא האבחנה של הרשות בין שני מודלים של השקעה שמציעים רכזי ההצעה. האחד הוא מודל ההשקעה האקטיבי במסגרתו ההשקעה היא בחברה ספציפית, בכפוף לגילוי זהותה ופרטים נוספים לגביה. השני הוא מודל ההשקעה הפאסיבי. במסגרת המודל השני, המשקיע קובע את סכום ההשקעה ורמת הסיכון והפלטפורמה מבצעת את הפיזור בין מבחר החברות המבקשות הלוואה בפלטפורמה.

 

כך, מוצע להגדיל את סכומי ההשקעה לכלל ההשקעות בפלטפורמות מימון המונים (מימון המונים מבוסס הון, המודל האקטיבי והמודל הפאסיבי) לכ-50,000 ש"ח לעומת תקרות נמוכות יותר למשקיע שיבחר להשקיע בהשקעה במודל אחד בלבד. תקרת ההשקעה אף תגדל ביחס למשקיעים בעלי הכנסה גבוהה.

מצד החברה, תקרת ההלוואה תעמוד על מיליון ש"ח עם אפשרות להגדלת הסכום עד 6 מיליון ש"ח, במידה ולהשקעה יצטרף משקיע מוביל ולחברה אישור של הרשות לעסקים קטנים או המדען הראשי. במודל ההשקעה הפאסיבי יחויבו רכזי ההצעה בעמידה בדרישות מחמירות יותר כגון גילוי אודות פיזור הסיכון, הגבלה על היקפי השקעה וחובה לנקוט באמצעים לגביית חובות של לווה חדל פירעון.

בנוסף, היקף הגילוי על רכז ההצעה עצמו יהיה רחב יותר במודל הפאסיבי. מאידך, במודל ההשקעה הפאסיבי לא יידרש גילוי על לווה קונקרטי בשל מאפייני המודל.

 

הערות ניתן להעביר לרשות ניירות ערך עד ליום 15 בפברואר 2017.

 

****

משרדנו ישמח לסייע לכם בנושא זה. לפרטים ויצירת קשר, הקליקו כאן.