© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הצעת חוק לתיקון חוק ייעוץ השקעות תאפשר הענקת ייעוץ השקעות כללי ללא רישיון

רשות ניירות ערך פרסמה טיוטת תיקון לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. מטרתה של הצעת החוק היא להסדיר את תחום הייעוץ ולאפשר מתן שירותי ייעוץ השקעות כללי ללא צורך בהחזקת רישיון ייעוץ, אך תוך עמידה בתנאים.  

 

נכון להיום, חוק הייעוץ אינו מבחין בין יעוץ אישי ללקוח לייעוץ כללי. בניגוד לייעוץ ללקוחות יחידים, בייעוץ כללי אין אינטראקציה בין נותן הייעוץ למי שמקבלו שהינו הציבור הרחב (כמו למשל פרסום עבודות אנליזה). בשני המקרים נדרש נותן הייעוץ לקבל רישיון מרשות ניירות ערך ולעמוד בהוראות החוק והוראות הרשות על מנת לספק את השירות.

 

חלק גדול מהוראות החוק אינו רלוונטי למי שמעניק ייעוץ כללי, כמו החובה לברר את צרכי הלקוח ולהתאים את השירות לצרכים אלה, חובת עריכת הסכם, חובה לקבלת הסכמה מהלקוח במקרים מסוימים וכדומה. עד כה, הרשות התמודדה עם מצב זה על ידי פרסום הוראות פרטניות, שנועדו לאפשר את התאמת הרגולציה לשירותי ייעוץ "כלליים". כך למשל פורסמה הוראה המסדירה את תחום הגילוי במתן עבודות אנליזה והוראה הנוגעת ליעוץ באמצעים טכנולוגיים, המתייחסות בין היתר לפעילות באמצעות שירות איתותים ולמסחר חברתי.

 

אם יושלם התיקון המוצע בנוסח שפורסם, חוק הייעוץ יתייחס לשלושה נותני שירותים בתחום ייעוץ ההשקעות:

 

בעלי רישיון ייעוץ – אשר נותנים שירותי ייעוץ השקעות אישי עבור לקוחותיהם;

 

עוסקים במתן ייעוץ השקעות כללי – עליהם לא תחול מעתה חובת רישיון, אך יחולו עליהם חובות גילוי מרחיבות כגון גילוי אודות ניגוד עניינים, גילוי אודות מהות השירות ואודות פרטי נותן השירות, וכן יחול האיסור בדבר קבלת טובות הנאה שלא מלקוח;

 

אנליסטים המועסקים על ידי גופים מפוקחים (המוגדרים בתיקון המוצע לחוק הייעוץ)- אנליסטים אלו לא יחויבו בקבלת רישיון ייעוץ, עם זאת הם יחויבו ברישום במרשם ייעודי ויחולו עליהם ועל הגוף המעסיק אותם חובות גילוי שונות. כמו כן, תחול עליהם הגבלה על איסור פרסום עבודות אנליזה שלא במסגרת המעסיק והחובה לבחון את התאמתם לתפקיד מבחינת ניסיונם והשכלתם.

 

הגישה המחמירה יותר עבור אנליסטים המועסקים על ידי גופים מפוקחים נובעת מההבנה כי לגופים המפוקחים השפעה משמעותית יותר על השוק ועל ציבור המשקיעים. מנגד, על מנת לא לפגוע באנליסטים עצמאיים אשר יש לפעילותם חשיבות בגיוון ועומק המידע המצוי בשוק, ההסדרה שתחול עליהם תהיה אותה הסדרה החלה על  מי שעוסק בייעוץ השקעות כללי.

תגיות: חוק ייעוץ השקעות | רשות ניירות ערך