© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הקלה בתנאי הסף להתקשרות מוסדות המדינה עם עמותות וחברות לתועלת הציבור

עד היום, לא התאפשר למלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח, דוגמת עמותות וחברות לתועלת הציבור) שאינם מחזיקים באישור ניהול תקין, להתקשר עם גורמי ממשלה. זאת, בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2001.

 

אישור ניהול תקין, הוא אישור הניתן לעמותות ולחל"צ על ידי רשם העמותות וההקדשות, לאחר קבלת דיווח שנתי מהעמותה/החל"צ (בהתאם לדרישות הדין והנחיות הרשם), והוא תקף למשך שנה (או למשך שנתיים, עבור עמותות וחל"צ העמודות בקריטריונים מסוימים).

 

עמותות וחל"צ אינן מחויבות על פי חוק להחזיק באישור ניהול תקין, אולם כיום, ללא אישור זה, הן לא תהיינה זכאיות לקבלת משאבים ממשלתיים (תמיכה, הקצבה או רכישת שירותים).

זכאותן של עמותות וחל"צ לקבלת אישור ניהול תקין כפופה למספר תנאים – וביניהם קיום פעילות רציפה למשך שנתיים לפחות.

 

הלכה למעשה, מלכ"רים 'צעירים' שפעלו במשך תקופה קצרה מפרק הזמן האמור, לא היו זכאים לקבלת אישור ניהול תקין, ולכן לא התאפשר להם להתקשר עם מוסדות המדינה (ובכלל זה, להציע הצעות במכרזים). הדבר יצר למעשה חוסר שוויוניות בכל הקשור לזכאותם של תאגידים להתקשר עם מוסדות המדינה, שכן חברות מסחריות רגילות, מטבע הדברים, אינן כפופות לתנאי זה.

 

במרוצת השנים, נושא זה נבחן על-ידי גורמים שונים, ולאחרונה התקבלה החלטת ממשלה במסגרתה הוחלט לתקן את אותה החלטה היסטורית, כך שהדרישה להחזקה באישור ניהול תקין תרוכך ותומר בדרישה להחזקה ב-'אישור על הגשת מסמכים'. מדובר באישור שניתן לעמותה/לחל"צ בתחילת דרכה ומעיד על כך שהעמותה/החל"צ מינתה את המוסדות הפנימיים שהיה עליה למנות לפי הדין, הגישה דיווחים ככל שנדרשה על-פי דין וביצעה את הפעולות הנדרשות על מנת להתחיל בפעילותה.

בהקשר זה יצוין כי אותו אישור על הגשת מסמכים מהווה מעין תחליף ראשוני לאישור ניהול תקין.

 

משמעות ההחלטה היא מתן הקלה משמעותית עבור מלכ"רים רבים בתחילת פעילותם. כעת, רבים מהם יוכלו ליהנות מהאפשרות להתקשר עם מוסדות המדינה וכך לקדם את פעילותם באופן נרחב ומשמעותי.  

תגיות: אישור ניהול תקין | מלכ"רים | עמותות