© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל לישראל

בחודש יוני 2018 קיבלה ממשלת ישראל את ההחלטה על "רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל ותיקון החלטת ממשלה". החלטה זו מהווה אבן דרך משמעותית בהיסטוריה הארוכה של חברת החשמל אשר נוסדה בשנת 1923.

 

רקע

אספקת החשמל בישראל מסתמכת כיום על חמש פעילויות, כאשר כולן נמצאות תחת המונופול או תחת שליטה מוחלטת של חברת החשמל: ניהול המערכת, ייצור, הולכה, חלוקה ואספקה של חשמל.

 

על אף שיצרני חשמל פרטיים התחילו לייצר חשמל בארץ כבר בשנת 2013, היקפי החשמל המסופקים על ידם מהווים כיום רק 30% מהיצע החשמל במשק הישראלי.

 

החלטת ממשלה זו אמורה להוביל לפירוקו של מונופול חברת החשמל במשק בכל אחת מהפעילויות הנ"ל.

 

הרפורמה

 

ניהול המערכת

חברת החשמל מחזיקה כיום רישיון מיוחד לפעול כמנהלת המערכת, אשק מתיר לה להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מאיזה תחנת כוח "לשאוב" חשמל כדי לספק את מלוא הדרישה הכלל ארצית.

 

במסגרת הרפורמה, תועבר פעילות ניהול המערכת לחברה ממשלתית נפרדת.

 

שינוי זה ישים קץ לניגוד העניינים הקיים בין תפקידה של חברת החשמל כמנהלת המערכת לבין פעילותה כיצרנית חשמל.

 

ענף הייצור: מכירת תחנות כוח

בתוך תקופה של 18-60 חודשים ממועד ההחלטה, חברת החשמל תמכור את תחנות הכוח המופעלות בגז טבעי: אלון תבור, רמת חובב, רדינג, חגית ואשכול. חלק מהאתר המשויך לתחנת הכוח רוטנברג יועבר לרשות מקרקעי ישראל במטרה להימכר גם הוא.

 

הקמת תחנות כוח במחזור משולב

במסגרת הרפורמה חברת החשמל תקים, באמצעות חברת בת חדשה בבעלותה המלאה, שתי יחידות לייצור גז טבעי בתחנת הכוח אורות רבין, המבוססות על טכנולוגיית מחזור משולב, בהספק מותקן כולל של כ-1200 מגה-וואט.

 

בניית המחז"ם הראשונה צפויה להסתיים עד ליוני 2022 לכל המאוחר. הקמת המחז"ם השנייה תתחיל לאחר מכירת תחנת הכוח אלון תבור ופרסום המכרז עבור מכירת תחנת הכוח רמת חובב. מלבד שתי התחנות הללו, יחול איסור על חברת החשמל להקים תחנות כוח נוספות.

 

הולכה, חלוקה ואספקת חשמל

חברת החשמל תשמור על המונופול שלה בתחומי ההולכה והחלוקה של חשמל.

 

תחום אספקת החשמל ייפתח לתחרות באופן הדרגתי על מנת לעודד חברות פרטיות להיכנס לשוק זה. חברת החשמל לא תהיה רשאית להתערב בתחום אספקת החשמל במתח על עליון, עליון וגבוה. בתחום אספקת החשמל במתח נמוך, חברת החשמל תהיה רשאית לחזור ולהתחרות רק לאחר שנתח השוק שלה בתחום זה יצטמצם ויישאר מתחת ל-60% ממספר הצרכנים.

 

שינויים מבניים

במסגרת הרפורמה, חברת החשמל תידרש לצמצם את כוח האדם בחברה ב-1,800 עובדים, תוך תקופת זמן של שמונה שנים.

 

בחודש מאי 2018, נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות, משרד האוצר וחברת החשמל הנועד ליישם שינויים אלו.

 

לאור הרפורמה החדשה, נדרשים תיקונים מהותיים בחקיקה הקיימת, בעיקר תיקונים לחוק משק החשמל, תשנ"ו – 1996. משרד האוצר ומשרד האנרגיה צפויים להפיץ בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה, תזכיר חוק לתיקון חוק משק החשמל ליישום השינויים הטמונים בהחלטת הממשלה.