© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חברות תוכנה אינן כפופות לצווי הרחבה בתעשייה?

בבדיקות נאותות רבות עולה שאלת סיווגן של חברות הייטק כחברות תעשיית תכנה. המשמעות האופרטיבית של הסיווג נוגעת להחלת תנאי העסקה כפי שנקבעו בצווי הרחבה בענפי התעשייה גם על עובדי חברות הייטק וכן נוגעת לחובתן של חברות אלה לשלם דמי טיפול ארגוני להתאחדות התעשיינים.

 

בפסק דין חדש שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בעניינה של מובילאיי, נדונה השאלה האם יש לסווג את עיסוקה של מובילאיי כתעשייה (עתירת ידע) ולפיכך לחייבה בתשלום דמי טיפול ארגוני להתאחדות התעשיינים.

 

בית הדין לעבודה השיב בשלילה לשאלות אלה ופסק שצו ההרחבה בענף המתכת, החשמל האלקטרוניקה, המוסכים והתכנה לא חל על חברות העוסקות בפיתוח תכנה. זאת, מאחר שהמילה "תכנה" נוספה בכתב יד על גבי ההסכם הקיבוצי אותו הרחיב צו ההרחבה. בנוסף, נפסק שצו ההרחבה לביטוח פנסיוני בתעשייה, שמתייחס באופן ספציפי לענפי התכנה, חל על מפעלים ומוקדי ייצור ולא בהכרח על חברות שעוסקות במחקר ופיתוח. לאור ניתוח זה, נפסק שמובילאיי אינה נדרשת לשלם דמי טיפול מקצועי ארגוני להתאחדות התעשיינים.

 

פסק הדין בעניין מובילאיי ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה ולפיכך אינו מהווה הלכה מחייבת. לאור חשיבות העניין ייתכן שהנושא יידון בפני בית הדין הארצי לעבודה ולפיכך להערכתנו טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין זה. לאור פסק הדין בעניין מובילאיי ולעת הזו, אנו ממליצים לבחון היטב את שאלת תחולת צווי ההרחבה בענפי תעשייה גם על חברות הייטק, בכל מקרה לגופו.  

תגיות: בדיקות נאותות | חברות תוכנה | צווי הרחבה