© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חוקים חדשים בברזיל ובהודו בתחום הגנת הפרטיות

לאחרונה נחקק בברזיל חוק חדש להגנת הפרטיות–Brazilian General Data Protection Act  (GDPA), המרחיב באופן משמעותי את ההגנות המוענקות למי שמידע אישי נאסף לגביו, ומטיל כללים וחובות שונים על עסקים וחברות האוספים ועושים שימוש במידע. החוק החדש יכנס לתוקף בחודש פברואר 2020 ויחול על מי שאוסף ועושה שימוש במידע אישי של תושבי ברזיל, ובכך עשוי לחול גם על חברות ישראליות אשר עושות עסקים בברזיל.

 

ה-GDPA מעניק זכויות מסוימות לתושבי ברזיל ביחס לשימוש ואיסוף במידע האישי שלהם, לרבות הזכות להישכח, הזכות לקבלת המידע האישי והזכות לניידות המידע. בנוסף, החוק החדש קובע הוראות המחייבות חברות לעדכן את "מדיניות הפרטיות" ו-"תנאי השימוש" שלהן כך שישקפו ויותאמו להוראות ה-GDPA. כמו כן, החוק החדש קובע שעל חברות למנות ממונה על הגנת הפרטיות.

 

ה-GDPA מאפשר הטלת קנסות על עסקים וחברות אשר אינן פועלות בהתאם להוראות החוק בגובה של עד 2% מהמחזור השנתי בשנת הכספים הקודמת. הקנסות בהתאם ל-GDPA מוגבלים לתקרה של 50,000,000 ריאל ברזילאי בגין כל הפרה בודדת.

 

ברזיל אינה המדינה היחידה הפועלת בהתאם למגמה העולמית בתחום של הגנת הפרטיות. לאחרונה פרסמה הודו טיוטה ראשונה של הצעת חוק להגנת הפרטיות. בדומה להוראות ה- GDPA, הצעת החוק מסדירה אף היא את הסטנדרטים והדרישות לאיסוף ועיבוד נתונים אישיים וכן מאפשרת הטלת קנסות במקרה של הפרה. הצעת החוק מבקשת להחיל את ההסדרים האמורים גם על ישויות זרות בעלות קשרים עסקיים בהודו או המקיימות פעילות בהודו מול תושביה או העוסקות ב-profiling (סינון מידע על פי מאפיינים של אוכלוסיות).

 

בהיבטים רבים דומים דברי החקיקה האמורים לעיל להוראות התקנות האירופיות בתחום הגנת הפרטיות –(GDPR)  General Data Protection Regulation, שנכנסו לתוקף בחודש מאי 2018. הואיל וה-GDPR  משקפות, נכון להיום, את פסגת המאמצים להגן על מידע אישי מדינות רבות מחוץ לאיחוד האירופי מבקשות לאמץ הסדרים דומים.

 

לכן, על עסקים וחברות העושים שימוש במידע אישי – ללא קשר למקום ממנו הם פועלים או לשווקים אליהם הם מכוונים – להיערך כבר עתה ולשקול היטב את  הכפפת הפעילות שלהם לחקיקה אשר, ברוב המקרים, תדרוש התאמה לתחום השיפוט בו נמצאים מושאי הנתונים. אפילו במקרה בו החקיקה המקומית הינה מקלה באופן יחסי, קרוב לוודאי שמצב דברים זה ישתנה בקרוב באופן המטיב עם מושאי המידע. יודגש כי היעדר היערכות להתפתחויות בתחום הגנת הפרטיות עלול להשפיע ולהוביל לפגיעה חמורה בפעילות העסקית של עסקים וחברות שפעילותם אינה תואמת את עקרונות והוראות החקיקה בתחום הגנת הפרטיות.