© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חוק הגנת הצרכן קובע הסדר כללי לביטול עסקאות

לאחרונה, בוצע תיקון בחוק הגנת הצרכן, שבו נקבע הסדר בדבר הדרכים הניתנות לצרכנים לבטל עסקאות, ובדבר חובות הגילוי המוטלות על העוסקים כלפי הצרכנים לעניין הדרכים לביטול עסקאות.

 

עד כה, נקבעו הסדרים שונים לביטול עסקאות, כגון עסקאות מתמשכות, עסקאות מכר מרחוק, רכישה של יחידות נופש, ועוד. התיקון החדש מבקש לקבוע עתה הסדר כללי שיחול על קשת רחבה של עסקאות צרכניות.

 

בהתאם לתיקון החדש, תינתן האפשרות לצרכנים לבטל עסקאות באמצעות מסירת הודעת ביטול במגוון של דרכים:

בעל פה – בטלפון או במקום העסק, למעט אם נקבע באופן מפורש בחוק כי ביטול העסקה צריך להיעשות בכתב; בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; בפקסימיליה, אם יש לעוסק; באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה; ובכל אמצעי אחר שייקבע על ידי שר הכלכלה והתעשייה.

 

בכל הנוגע לעסקאות שניתן להתקשר בהן באינטרנט, החוק מחייב לכלול בדף הראשי של אתר האינטרנט קישור ייעודי, שימוקם באופן מובלט וברור, שבאמצעותו ניתן יהיה לשלוח הודעת ביטול.

 

תיקון החוק מטיל כאמור גם חובות לגילוי הדרכים השונות שבהן ניתן לבטל עסקאות, ומחייב את העוסקים לגלות לצרכנים בכתב את הדרכים למסירת הודעות הביטול, את פרטי ההתקשרות הנוגעים לכל דרך ביטול, ואת הפרטים שיש לכלול בהודעות הביטול. מידע זה צריך שיינתן לצרכנים לא יאוחר ממועד אספקת השירותים או הטובין, ולאחר מכן גם בחשבוניות הנשלחות לצרכנים. אם יש לעוסק אתר אינטרנט, מידע זה צריך להופיע גם בו, לצד הקישור באתר המאפשר למסור את הודעת הביטול.

 

בנוסף, החוק קובע עיצומים כספיים ופיצויים בגין הפרת החובות שנקבעו בתיקון החוק.

 

לצד המגמה לקבוע הסדר כולל לביטול העסקאות, תיקון החוק מחריג מהחובות שנקבעו בו שורה של עסקאות לרכישת טובין ושירותים, לגביהם נקבעו הסדרים ספציפיים בתקנות, כגון שירותי קוסמטיקה, שירותי תקשורת מסוגים שונים, מינוי למועדוני כושר ועוד.

 

תיקון החוק ייכנס לתוקף ביום 25.11.2017. התיקון עתיד להשפיע על פעילותם של ספקי שירותים רבים במשק הישראלי, שייאלצו להתאים את התנהלותם בהתאם להוראות החדשות.

 

***

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת בנושא.