© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חוק פרטיות חדש ומקיף נכנס לתוקף בקליפורניה

לאחרונה נחקק חוק בקליפורניה, המרחיב באופן משמעותי את ההגנה המוענקת למי שמידע אישי נאסף לגביו, ומטיל כללים וחובות שונים על עסקים וחברות האוספים ועושים שימוש במידע. החוק יחול על מי שאוסף ועושה שימוש במידע אישי של תושבי קליפורניה, ובכך עשוי לחול גם על חברות ישראליות המתנהלות בקליפורניה, שנחשבת אחת מחמש הכלכלות המובילות בעולם.

 

ההתפתחות האחרונה מלמדת ביתר שאת כי העסקים והחברות האוספים ו/או עושים שימוש במידע אישי חייבים להיערך מחדש מבחינת אופן האיסוף והשימוש במידע, ללא קשר למקום ממנו הם פועלים או לשווקים אליהם הם מכוונים. בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף התקנות האירופיות בתחום הגנת הפרטיות (GDPR), שחלות הן על מי שהינו בעל נוכחות ממוסדת באיחוד האירופי והן על מי שמציע מוצרים או שירותים לאנשים באיחוד האירופי או מנהל מעקב אחר התנהגות של אנשים באיחוד האירופי. בין אם ה- GDPR חל על עסק או חברה כלשהם (והיו מי ששינו באופן משמעותי את ההתנהלות העסקית שלהם על מנת שהתקנות הללו לא יחולו עליהם), החקיקה בקליפורניה מלמדת אותנו כי המהפכה בתחום ההגנה על הפרטיות אינה נעצרת בגבולות אירופה. ויותר מכך – התקנות האירופיות מתוות את הדרך למחוקקים ורגולטורים שאינם אירופיים, הואיל והתקנות הללו משקפות, נכון להיום, את הפסגה מבחינת המאמצים להגן על מידע פרטי ואל פסגה זו שואפים גם מי שאינם מצויים באיחוד האירופי.

 

לכן, על מנת להיערך כבר עתה להתפתחויות כאמור, ולהימנע מפגיעה בפעילות העסקית כאשר יוחלו חוקים ותקנות חדשים בתחום הגנת הפרטיות, על עסקים וחברות כאמור לשקול היטב את הכפפת הפעילות שלהם לעקרונות ה-GDPR כבר עתה.