© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חקירות אפידמיולוגיות – הנחיות רשות הפרטיות

לאחרונה פרסמה רשות להגנת הפרטיות דגשים להגנה על פרטיות במסגרת חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשרת ההדבקה של נגיף הקורונה.

במסגרת הפרסום, ניתנו הנחיות ודגשים לאופן ביצוע חקירות אפידמיולוגיות תוך שמירה על פרטיות המתוחקרים, לרבות במקומות עבודה.

לאור מורכבות סוגיות הקשורות בהגנה על פרטיות עובדים במקומות עבודה נקבעו כללים מיוחדים בקשר לעריכת חקירות אפידמיולוגיות במקום העבודה, ואלה עיקריהם:

 

הכשרה ופיקוח על מתשאלים

 

ככל שחקירות אפידמיולוגיות נערכות על ידי גורמים פנימיים של ארגון (ולא על ידי משרד הבריאות) על מעסיקים לדאוג להכשרת המתשאלים שפועלים בתוך הארגון בענייני הגנה על פרטיות. כמו כן, מומלץ לפקח באופן שוטף על עבודתם בכל הקשור בשמירה על מידע אישי והגנה על פרטיות המתוחקרים.

 

קבלת הסכמת המתוחקר לערוך חקירה ולאסוף מידע

 

 • מתוחקר אינו חייב למסור מידע אישי למתשאל. מסירת מידע תיעשה בהסכמת המתוחקר בלבד.
 • בתחילת החקירה, על המתשאל להודיע למתוחקר שהחקירה אינה נערכת מטעם משרד הבריאות ושהמתוחקר אינו חייב להשתתף בחקירה, תוך פירוט מלוא המידע הרלוונטי שבעזרתו יכול המתוחקר לקבל החלטה באם להשתתף בחקירה או לא.
 • מומלץ לקבל את הסכמת העובד להשתתפות בחקירה בכתב.

 

איסוף מידע

 

 • במקום העבודה אין לשאול או לאסוף מידע על מגעים של המתוחקר עם גורמים אחרים שאינם עובדים של המעסיק.
 • אסור למתשאל לאסוף מידע שאינו רלוונטי לאיתור מגעים עם חולי קורונה וקטיעת שרשרת ההדבקה, ואסור לעשות שימוש במידע הנאסף למטרות אחרות.
 • ניתן להשתמש בחומר מצולם של מרחבים ציבוריים במקום העבודה על מנת להשלים פערי מידע בחקירה האפידמיולוגית. עם זאת,  יש לעשות זאת באופן סביר ומידתי, ורק לצורך המשך רציפות התפקודית של הארגון. על המעסיק להודיע לעובדים מראש שחומר מצולם יכול לשמש גם לצורך חקירות אפידמיולוגיות.
 • יש להימנע משימוש באמצעים טכנולוגיים שעשויים לחשוף מידע פרטי על המתוחקר (דוגמת יומן אלקטרוני או רישום מיקום מתוך מכשיר הטלפון שבבעלות המעסיק). אלא אם המתוחקר השתמש בעצמו באמצעים כאמור כחלק מהחקירה.

 

שמירת מידע שנאסף

 

 • יש לשמור מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות בנושא מאגרי מידע ובכלל זה בעניין אבטחת המידע.
 • גישה למידע הנאסף תהיה למורשים בלבד ורק לצורך ביצוע תפקיד או ביצוע החקירה.
 • יש למחוק את המידע שנאסף בסיום השימוש בו, אלא אם יש צורך ענייני בהמשך שמירתו. יש לשמור את המידע באופן אנונימי, ככל שניתן, ולבצע בחינה חוזרת של הצורך בהמשך שימרת המידע (מומלץ כל 7 ימים).
 • מי שנחשף למידע אישי במסגרת החקירה האפידמיולוגית או כתוצאה ממנה ישמור את המידע בסוד ויגלה מידע כאמור לאדם אחר אך ורק לצורך איתור מגעים עם חולה מאומת וקטיעת שרשרת ההדבקה.
 • ככל שמידע אישי מועבר לאדם מורשה באופן מקוון, יש לעשות זאת באמצעות מערכות מאובטחות (יש להימנע מהעברת מידע באמצעות ג'ימייל או וואטסאפ).
 • מתוחקרים רשאים לעיין במידע שנאסף אודותיהם ולדרוש תיקון המידע ככל שמדובר במידע שאינו נכון או מעודכן. זכות זאת עומדות גם לאנשים אחרים, שאינם בעצמם מתוחקרים, אשר אודותיהם נאסף מידע במסגרת החקירה האפידמיולוגית.

 

***

אנחנו עומדים לרשותכם לכל ייעוץ והכוונה בנושא ניהול חקירות אפידמיולוגיות לאור הנחיות רשות הפרטיות.

תגיות: חקירות אפידמיולוגיות | פרטיות