© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

טיוטת גילוי דעת חדש בנושא שיתוף מידע בין המתחרים לצורך התמודדות עם איומי סייבר

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת להערות הציבור טיוטת גילוי דעת חדש בנושא שיתוף מידע בין המתחרים לצורך התמודדות עם איומי סייבר.

 

שיתוף מידע בין מתחרים עשוי להוות, במקרים מסוימים, הסדר כובל על פי חוק ההגבלים העסקיים. 

 

לאור החשיבות המשקית בשיתוף מידע בין גופים מסחריים בהתגוננות מול איומי הסייבר והצורך להגן על תשתיות המדינה החשובות, מצאה הממונה על הגבלים עסקיים, מיכל הלפרין, להבהיר את עמדתה בעניין.

 

גילוי הדעת מציג כללים לניתוח תחרותי של שיתוף מידע, שמטרתם לתת אמות מידה להערכה של הסדרי שיתוף מידע ולהגדיל בכך את הוודאות של גופים המעוניינים לקחת חלק בשיתוף מידע בעל ערך אבטחתי, מבלי לחשוש מהפרה של הוראות חוק ההגבלים העסקיים.

 

גילוי הדעת מציב שני תנאים לשיתוף מידע אבטחתי.

 

התנאי הראשון נוגע לסוג המידע המועבר במסגרת שיתוף המידע. בעניין זה מבהירה טיוטת גילוי הדעת, כי ככל שהמידע המועבר נדרש לצורך הגנת סייבר ואינו נוגע לפעילותם העסקית של הצדדים, לא עולה חשש מפני התאמת הפעילות המסחרית של הצדדים המתחרים.

 

התנאי השני נוגע לחשש העולה במקרים בהם נמנעת ממתחרה גישה למערכות שיתוף המידע. מאחר שמידע לצורך הגנת סייבר מספק ערך משמעותי לגופים הפועלים בענף או בשוק הרלוונטי, מניעת גישה שלהם למערכות שיתוף מידע עלולה להפחית את יכולת התחרות שלהם, להעלות את חסמי הכניסה לשוק ולעיתים אף למנוע כניסה של גופים חדשים לתחום. 

 

לקישור לטיוטת גילוי הדעת לחץ כאן