© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

טיוטת חוזר מס הכנסה מסווגת הכנסה מהשכרה של 10 דירות ומעלה כהכנסה מעסק

בימים האחרונים פרסמה רשות המיסים טיוטת חוזר בנושא סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים. זאת, לאור פסיקת בית המשפט העליון בעניין לשם ובירן בה הפך בית המשפט העליון את הלכת המחוזי לעניין מיסוי הכנסות שכירות מדירות מגורים.

 

במסגרת טיוטת החוזר, פורשת רשות המסים את פרשנותה ובניגוד למבחנים המהותיים שנקבעו בפסיקה קובעת כי לשיטתה, כל מקרה בו מדובר בהשכרה של 10 דירות ומעלה יחשבו הכנסות השכירות להכנסה מעסק.

 

במקרים של 5-9 דירות – מפרסמת רשות המיסים כי כל מקרה ומקרה יבחן לפי מבחני הפסיקה (מבחני עסק) והנחת העבודה תהיה כי עד ל 5 דירות מדובר בהכנסה פאסיבית ולא פירותית.

 

ההבחנה האם מדובר בהכנסה פאסיבית או שמא מעסק הינה קריטית, שעה שבהכנסה פאסיבית מהשכרת דירות מגורים ניתן יהיה להחיל את סעיף 122 לפקודה המטיל מס אחיד בשיעור של 10% על כל הכנסת השכירות ולא מס פרוגרסיבי (עד 47%). נפקות נוספת הינה אפשרות קיזוז הפסדים בהתאם לסעיף 28 לפקודה.

 

כאמור, מדובר בטיוטת חוזר כאשר הצפי הוא שבחודשים הקרובים יפורסם חוזר סופי בעניין. לאור השינויים הצפויים בעמדת רשות המיסים – אנו ממליצים לבחון את האפשרויות הקיימות על מנת ליצור אופטימיזציה מיסויית בעניין.