© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

יזמים: חובת קיום מטלות ציבוריות

ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעתיים הגישה ערר על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, אשר אישרה תוכנית לפינוי בינוי בשטח של כ- 13 דונם, אך קבעה כי אין היא יכולה לחייב את היזם בביצוע המטלות הציבוריות.

ועדת הערר לא קיבלה את טיעוניה של הוועדה המקומית בעניין האפשרות להטיל, במסגרת הוראות התכנית, את חובת ביצוע המטלות הציבוריות על יזם התכנית.

 

ועדת הערר הבהירה כי ככל ו המוסד התכנון סבור כי מבחינה תכנונית, כתנאי לאישור זכויות עודפות בתכנית עצמה, יש צורך להבטיח את מימושן של מטלות ציבוריות שונות (כגון: תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים ומבונים, תנועה וחנייה), בסמכותו לקבוע בתכנית כי מימוש התכנית יותנה במילוי תנאים אלה. עם זאת, תכנית לא נועדה לקבוע הסדרים קנייניים והסכמיים בדבר ביצוע המטלות, ולפיכך אינה עוסקת בזהות מבצע המטלות ובאופן שבו ימומנו, אלא בהוראות התכנוניות בלבד.

 

ועדת הערר הבהירה כי היא מיודעת לקשיים של אופן הבטחת הביצוע לועדה המקומית ולשלב היתר הבנייה. היא הבהירה כי הפתרון הינו בהסכמים חוץ תכנוניים או בחוקי עזר ובאמצעות ס. 198 לפקודת העיריות אשר מסדירים היבטים שונים של הסכמי פיתוח בין יזם לרשות מקומית.

 

 

תגיות: פינוי בינוי