© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

ישראל ואוסטרליה חתמו על אמנת למניעת כפל מס

לאחר שנים של ציפייה ותמיהה על אי חתימת אמנת מס בין ישראל ואוסטרליה ולאחר משא ומתן ארוך, נחתמה במרץ 2019, אמנה למניעת כפל מס בין שתי המדינות.

 

אוסטרליה היתה בין המדינות המפותחות הבודדות שישראל לא חתמה איתן על אמנה למניעת כפל מס המקלה על עסקים חוצי גבולות בין שתי המדינות. למרות שבין שתי המדינות מתקיימים יחסים עסקיים, מדיניים, כלכליים וביטחוניים עמוקים, סוגיית המס לא זכתה לפתרון ואזרחים ותאגידים רבים משני צידי הגלובוס, חיו בצילה של סכנת כפל מס.

 

האמנה עצמה בנויה על אדני המודל של ארגון ה- OECD והמלצותיו, שישראל חברה בו החל משנת 2010.

 

האמנה קובעת, בין היתר, לא רק פתרון לתושבות מס כפולה שגררה כפל מס, אלא אף שיעורי ניכוי מס מופחתים עבור דיבידנדים בשיעור של 0-15%, ריבית בשיעור של 0-10%, תמלוגים בשיעור של 5% ועוד וזאת במטרה לעודד השקעות בין שתי המדינות. אין ספק שהחתימה על אמנה זו תביא להגדלת היקף המסחר בין שתי המדינות העומד כיום על מעל מיליארד דולר.

 

על אף שהאמנה נחתמה, על מנת שהיא תיכנס לתוקף, על שתי המדינות להשלים מספר הליכים הפנימיים לאשרור האמנות. במידה והליכים אלה יבוצעו עד לתום שנת 2019 צפויה האמנה להיכנס לתוקפה החל מ-1 בינואר 2020.