© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

כך תזהו שימוש חשוד במטבעות וירטואלים

 

על רקע שימושים במטבעות דיגיטליים לצורך מימון טרור ופעולות עברייניות שונות, פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך אשר נועד לסייע לגופים פיננסיים ולגורמי האכיפה לאתר פעילות חשודה בתחום המטבעות הדיגיטליים. 

 

מסמך "הדגלים האדומים" נועד לנותני שירותים פיננסיים בנכסים וירטואליים, אך הוא יכול לסייע לגופים מפוקחים שונים מ"מעגל שני" אשר מעניקים שירות לגופים אלה. בנוסף, המסמך יכול גם לסייע לאנשים פרטיים שמחזיקים בנכסים וירטואליים מתי ניתן לזהות פעילות לא כשרה בתחום המטבעות הדיגיטליים.

 

ככל שקיימים יותר דגלים אדומים, עולה החשש כי מדובר בפעילות הלבנת הון או מימון טרור. הדגלים האדומים מחולקים לרשימה כללית ופתוחה המחלוקת לצד הלקוח והצד של נותן השירות. הדגלים האדומים כוללים בין היתר: פעילות שמטרתה לעקוף את חובת הזיהוי או חובת הדיווח; רכישת נכסים וירטואליים בסכומים גבוהים בין אנשים פרטיים (כמו למשל רשתות חברתיות או פורומים אחרים), שלא באמצעות נותן שירות מפוקח; מעבר של נכסים וירטואליים בארנקים לגביהם יש אינדיקציה שלילית או דרך נתיב העברה לטשטוש עקבות; מאפיינים חשודים של זהות הלקוח או מקבל השירות.

 

מבחינת משתמשי הקצה, דגלים אדומים ביחס לנותני שירות בנכסים הווירטואליים יכולים להיות: נותן שירות שפועל ללא רישיון; מקור הכספים קשור לפרשיית הלבנת הון או לפלטפורמה שנסגרה על ידי רשויות האכיפה; פלטפורמות עמית אל עמית (P2P) שלא תחת פיקוח רגולטורי.

 

בצד של הנותן שירות יש לשים לב בין היתר לדגלים האדומים הבאים:

  • הלקוח אינו בגדר האוכלוסייה הטיפוסית העוסקת בתחום הנכסים הווירטואליים;
  • סירוב להציג מקור לגיטימי לכספים או מסמכים המאמתים את המידע שסופק, או שהוא משנה באופן תדיר את נתוני הזהות שלו;
  • אדישות לתנאי השירות, לרבות מוכנות לשלם עמלות גבוהות;
  • הלקוח מקרין לחץ או דחיפות לקבלת הנכסים הווירטואליים.

 

מעניין לציין כי לראשונה הרשות הוסיפה גם רשימה של דגלים לבנים – נסיבות מפחיתות סיכון. הדגלים הלבנים מאפשרים לנותני שירות ולקוחות לבצע הערכת סיכון טובה יותר לפעילות בנכסים וירטואליים בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים. בין הדוגמאות לדגלים לבנים: נותן שירותים בנכסים וירטואליים בעל רישיון שניתן במדינה עם רמת סיכון נמוכה מבחינת הלבנת הון ומימון טרור; או כאשר הנכסים הווירטואליים שנרכשו ונמכרו הם מאותה כתובת של הארנק האלקטרוני עבור אותו לקוח.

 

לנכסים וירטואליים מאפיינים ייחודיים המאפשרים שילוב חדשנות בסקטור הפיננסי, אבל כדאי לזכור כי במקביל, הם גם מאתגרים מאוד את רשויות האכיפה וכי הטכנולוגיה נתקלת לא פעם בקשיים רגולטוריים. מסמך זה הוא צעד נוסף לכיוון סטנדרטיזציה ואימוץ של תחום הנכסים הווירטואליים, הן על ידי הרגולטורים הפיננסיים והן על ידי מוסדות פיננסיים.

 

חשוב לציין כי המסמך הוא תוצאה של הליך אסדרה בתחום המטבעות והנכסים הווירטואליים על ידי הארגון הבינלאומי ה-FATF. מטרת המסמך לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור. האסדרה כוללת חובה על כל מדינה להחיל רגולציה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכס וירטואלי, ומדיניות רבות מצויות בשלבים מתקדמים של יישום ההמלצות.

 

תגיות: הלבנת הון | מטבעות דיגיטליים | מטבעות קריפטוגרפים