© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

כלים חדשים לעסקים להתמודדות עם קושי תזרימי בשל המיתון הכלכלי עקב נגיף הקורונה

לאור התפשטות נגיף הקורונה והוראות הממשלה עסקים רבים בישראל עלולים להתמודד עם קושי תזרימי בשל צמצום הפעילות הכלכלית וההאטה הכללית בארץ ובעולם.

 

לפי התחזיות הכלכליות, המיתון צפוי להימשך בתקופה הקרובה ומשכך רצוי כי עסקים אשר חווים או צפויים להערכתם לחוות קושי תזרימי בתקופה זו ידעו כי עומדים לרשותם כלים שיכולים לסייע להם להתמודד ואף לצאת מן המשבר.

 

חשוב להדגיש, כי בנוסף לכלים "הרגילים" שעומדים לעסקים (כגון הליכי התייעלות, צמצומים ופריסת חובות), כדאי לבחון גם את הכלים המוצעים על ידי המדינה כדי לסייע לעסקים לצלוח את הקושי התזרימי בתקופה זו כמו למשל: קבלת הלוואות מהקרן לעסקים קטנים; דחיית תשלומי ארנונה ותשלומי חובה אחרים; הגדלת מסגרות האשראי באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת; דחיית מועדי הדיווח לרשויות המס; ותוכניות שיוזמים הבנקים בעידוד המדינה לטובת עסקים. יש לציין, כי רשימת ההקלות לעסקים צפויה להתעדכן ולהתרחב עם הזמן.  

 

חוק חדלות פירעון החדש אשר נכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019, נועד להעניק רוח גבית להבראת תאגידים והסדרי חוב על פני פירוקם, בשל היותו מונחה שיקום. לצורך כך העניק החוק החדש כלים לתאגידים שסך חובותיהם עולה על 25,000 ש"ח להגיש לבית המשפט בקשה לצו פתיחת הליכים וכן אפשרויות חדשניות כגון ניהול משא ומתן מוגן על ידי תאגיד מדווח.

 

מנגד, מטיל חוק חדלות פירעון החדש חובה על נושאי משרה בחברה לפעול לצמצום היקף הליכי חדלות הפירעון, בין היתר באמצעות הסתייעות בגורמים מומחים בשיקום תאגידים, משא ומתן עם נושים כדי להגיע להסדר חוב ופתיחה בהליכי חדלות פירעון. לפיכך, היערכות מוקדמת לפתרון הקושי התזרימי וצמצומו אינה רק נכונה עסקית, אלא מהווה גם חובה חוקית.

 

מבחינות אלו, השינויים החוקיים האמורים נותנים בידי עסקים כלים שלא היו קודם לכן להתמודד עם הקשיים התזרימיים בתקופה זו של משבר הקורונה, אשר יכולים לסייע למנהלים לנווט את העסק בצורה המיטבית לצורך צליחת התקופה הקרובה באופן המיטבי בנסיבות העניין ו/או להגיע להסדר נושים.   

תגיות: חדלות פירעון | נגיף הקורונה