© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

כללים חדשים של רשות המסים להכרה בהוצאות להשבחת נכס מקרקעין

החוק לצמצום השימוש במזומן אשר עתיד להיכנס לתוקפו ביום 1.1.19, משפיע בצורה משמעותית על תחום הנדל"ן.

 

אך מלבד ההשפעה הישירה על האפשרות לשלם במזומן בעסקה עצמה, יש לו גם השפעה על ההוצאות להשבחת הנכס שהמוכר יבקש להכיר בהן במסגרת מכירת הנכס.

 

עד היום, רשות המיסים הכירה בהוצאות שהוצאו להשבחת נכס, כגון בגין עלויות בניה, שיפוצים וכד' גם מבלי שהוצגו לה הקבלות על התשלומים שבוצעו בפועל.

 

ואולם, החל מ-1.1.19, רשות המיסים הבהירה, כי מי שמוכר נכס ולא יספק קבלות על התשלומים בגין השיפוץ ו/או הבניה שעשה, יהיה חשוף לסנקציות הקבועות בחוק.

 

התוצאה תהיה, שמוכרי נכסים המבקשים להכיר בהוצאות השבחת הנכס, אשר לא ימציאו קבלות בגין התשלומים, ייחשבו כמי ששילמו את התשלומים במזומן וככל שלא יוכיחו אחרת, יהיו חשופים לקנסות מכח החוק לצמצום השימוש במזומן. קנסות אלה נעים בין 15% לתשלום של עד 25,000 ש"ח ל-30% לתשלום מעל 50,000 ש"ח.

 

לעניין ההכרה בהוצאות עצמן, רשות המיסים תהיה מחויבת להכיר בהן, גם אם הוצאו במזומן, אך המוכר, בעל הנכס, יהיה חשוף במקביל לקנסות שעלולים לחול עליו בגין התשלומים הללו.