© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

כמו בארה”ב: רשות הפטנטים תאפשר רישום פטנט זמני מהיר

יוזמה חדשה ומבורכת של רשות הפטנטים באה לאפשר ליזמים, בהליך מקדמי ומהיר, להגיש בקשה זמנית לרישום פטנט. מדובר בצעד משמעותי אשר יכול לחולל מהפכה בחיזוק החדשנות היזמית בישראל ולהקל על ישראלים רבים המבקשים להגן על הקניין הרוחני שלהם באמצעות רישום פטנטים. במסגרת המסלול המהיר הבקשה לא תיבחן במשך שנה, ותאפשר לקבוע תאריך הגשה מוקדם עבור רישום פטנט.

 

כיום, הגשת בקשה לרישום פטנט בישראל כרוכה בעלויות אגרה ודרישות פורמליות רבות, כגון דרישה לפירוט מלא של הפטנט, אשר בהתאם מלוות לרוב בעלויות משמעותיות של עורך פטנטים או עורך דין בתחום. דרישות אלה גוזלות כסף רב וזמן – הן מביאות לאיחור בהגשת בקשות, שיכול להתגלות כקריטי עבור אישור הפטנט. זאת מפני שמועד ההגשה הראשונית הוא שקובע את התאריך לצורך הרישום וההגנה על הפטנט.

בשל עלויות הזמן והמשאבים, ישראלים רבים פנו לרעות ב"שדות זרים" ולהגיש בקשה לרישום פטנט בארצות-הברית. שם, קיים מסלול מקוצר וזול, אשר מאפשר הגנה זמנית על בקשת רישום הפטנט. המסלול מאפשר את שמירת תאריך ההגשה מבעוד מועד (Provisional Patent Application), עד להסדרת הבקשה הזמנית בבקשה מסודרת ומלאה.

 

כדי לאפשר למגישי בקשה ארעית לרישום פטנט להקדים ו"לשמור" לעצמם את תאריך הגשת בקשת הרישום כדי להגן על הרעיון, פרסמה רשות הפטנטים לאחרונה תיקון מוצע לתקנות הפטנטים. במסגרת זאת, היא מבקשת לשמוע את עמדות הציבור והצעותיו ביחס ליוזמה החקיקתית החדשה, כדרוש בהליך חקיקתי כגון זה.

בדומה למסלול בארצות הברית – רשות הפטנטים מעוניינת לאפשר למגישי בקשה ארעית מסלול אופציונאלי אשר יעניק הגנה זמנית על הפטנט. במהלך שנה תישמר הבקשה במשרד המשפטים אך לא תיבדק, עד הגשת בקשה מלאה בהתאם לדרישות החוק. כך, נהנה המגיש ממסלול מוזל, אשר מגן עליו מפני אחר שיקדים את הגשת בקשת הרישום, ומזכה אותו ברישום הפטנט בהתאם לתאריך ההגשה המקורי. הדרישה לתיאור ברור ומקיף של הפטנט עדיין קיימת, בהתאם לתיאור בבקשת רישום רגילה. יתר הדרישות מרוככות ומקלות על ההגשה הזמנית.

 

על פי הנוסח המוצע, למבקש הרישום תעמוד שנה ממועד הגשת הבקשה הזמנית כדי להשלים את הגשתו באמצעות בקשה מלאה ומפורטת. אם לא יגיש בקשה בתוך שנה, הבקשה תיגנז באופן אוטומטי.