© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

כניסתן של קרנות נאמנות זרות לשוק הישראלי

בשנת 2014 נחקק פרק לחוק השקעות משותפות בנאמנות אשר עיקרו הינו הצעת יחידות של קרנות נאמנות זרות בישראל. תוקפו של התיקון לפרק זה הותנה בכניסתם לתוקף של תקנות ייעודיות בנושא.

לפני מספר ימים, אישרה ועדת הכספים את תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), אשר על פיהן יוכלו מנהלי קרנות זרים להציע את קרנות הנאמנות המנוהלות על ידם לציבור המשקיעים בישראל.

בהתאם לתקנות, רשאית רשות ניירות ערך להתיר למנהל קרן זר להציע יחידות של קרן זרה לציבור בישראל. זאת על פי תשקיף, בהתקיים מספר תנאים:

  1. שווי הנכסים הכולל שבניהולו של מנהל הקרן הזר הינו לפחות 20 מיליארד דולר ארה"ב.
  2. בניהולו של מנהל הקרן הזר לפחות 5 קרנות נאמנות בחו"ל, שיחידותיהן מוצעות לציבור כבר לפחות 5 שנים.
  3. שווי הנכסים המנוהל בקרנות הנאמנות שבניהולו של המנהל הזר, בשנתיים שקדמו לבקשתו להציען בישראל, היה לפחות חצי מיליארד דולר ארה"ב. שווי הקרן הזרה אותה יציע מנהל הקרן הזר בישראל הינו לפחות 50 מיליון דולר ארה"ב.
  4. יחידות הקרן הזרה אשר תוצע בישראל מוצעות לרכישה באחת ממדינות אירופה או בארה"ב, במשך 6 חודשים לפחות קודם לתחילת ההצעה לציבור בישראל.
  5. הקרן אינה מתמחה בהשקעות בישראל.
  6. מחירי הקרן הזרה שברצון מנהל הקרן הזר להציע לציבור בישראל מתפרסמים באופן שוטף באתר האינטרנט ונגישים לציבור ללא עלות כספית בכל עת.
  7. הקרן הזרה פועלת לפי Investment Company Act of 1940 או לפי ה-UCITS
  8. מנהל הקרן הזר הפקיד ערבות בנקאית לטובת רשות ניירות ערך בישראל ומחזיקי יחידות הקרן, או לחילופין הפקיד פיקדון ני"ע לטובת רשות ניירות ערך ומחזיקי יחידות הקרן.
  9. מנהל הקרן הזר מינה נציג בישראל אשר יהיה בקשר מול רשות ניירות ערך ובעלי יחידות הקרן בישראל.

הנוסח הסופי של התקנות טרם פורסם ברשומות.

תיקון זה מהווה תשתית משפטית אשר עתידה לאפשר למנהלי קרנות זרות, להציע קרנות נאמנות שבניהולם גם בישראל.

הצעת קרנות זרות בישראל, מהווה חלק מהגלובליזציה בשוק ההון הישראלי. צעד זה יוביל להנגשת מנהלי קרנות הנאמנות המובילים בעולם אל ציבור המשקיעים הישראלי.

 

לצורך קבלת מידע נוסף בנושא, אנו מזמינים אתכם להתייעץ עם מחלקת שוק ההון של משרדנו, המתמחה בהקמת קרנות נאמנות וקרנות השקעה מגוונות ובמתן ייעוץ שוטף להן.