© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

כרטיסים נטענים ותעשיית ההימורים המקוונים: עבירה על החוק על פי בית משפט מחוזי בישראל

מבוא

בית משפט מחוזי בישראל דחה ערעור שהגיש אדם שהיה מעורב בשיווק ומכירת כרטיסים נטענים (pre-paid) לביצוע תשלום עבור הימורים באתרי הימורים מקוונים. בית המשפט קבע כי פעילות זו מהווה מתן סיוע לפעילות בלתי חוקית של הימורים מקוונים וכן עבירה על חוק איסור הלבנת הון הישראלי.

 

בתיק זה, המערער ושותפיו מכרו כרטיסים נטענים באמצעות קיוסקים וחנויות. הקונים השתמשו בכרטיסים האלה לביצוע תשלום עבור הימורים באתרי הימורים מקוונים מסוימים. שיטה זו הפכה פופולרית בארץ בעקבות החלטת חברות כרטיסי האשראי וסולקי תשלומים אחרים להפסיק את מתן שירותיהם לישראלים בקשר למוצרי ושירותי הימורים מקוונים.

 

בית המשפט קבע כי הצעת מוצרי ושירותי הימורים מקוונים לישראלים שמקורה בחו"ל, גם אם המציע הינו בעל רישיון רגולטורי ממדינה זרה, היא עבירה על החוק בארץ. לכן, אין בכך שמהמרים ישראלים השתמשו בכרטיסים הנטענים באתרי הימורים מקוונים בעלי רישיון זר כדי להשפיע על האיסור המעוגן בחוק על הצעת פעילות הימורים מקוונים בארץ.

 

בנוסף, קבע בית המשפט כי הפעילות של מכירת כרטיסים נטענים שארגן המערער מהווה סיוע לפעילות בלתי חוקית של הימורים מקוונים. בית המשפט דחה את הטיעון של המערער לפיו מכיוון שהאתרים מציעים גם מוצרים ושירותים שאינם קשורים להימורים, בנוסף למוצרי ושירותי הימורים, מכירת כרטיסים נטענים לשימוש באתרים אלה היא חוקית. בית המשפט עיגן את קביעתו בכך שהקוד המוטבע על הכרטיסים שימש למהמרים הישראלים לביצוע הימורים.

 

ניתוח

החלטת בית המשפט בנוגע לחוקיות של הימורים מקוונים בארץ באמצעות אתרים הפועלים על-פי רישיון זר באה בעקבות החלטה של בית משפט מחוזי בתיק אחר. אולם, ראוי לציין כי בית המשפט העליון בארץ טרם הכריע בנושא.

 

עם זאת, מאוד מעניין לבחון את הדרך שבה ניתח בית המשפט את עניין ההצעה והשימוש של הכרטיסים הנטענים. נראה כי בית המשפט התמקד בעיקר במה שהוא זיהה כקשר ישיר בין הכרטיסים לבין מוצרי ההימורים. יחד עם זאת, לא מן הנמנע כי, אם מנתקים את הקשר הזה, יתכן שמכירת הכרטיסים הנטענים לא תיחשב כעבירה על החוק בארץ. כך, לדוגמא, ניתן לטעון כי ככל שישראלים יכולים להשתמש בכרטיסים הנטענים האלה לביצוע תשלומים עבור תוכן שאינו הימורים באתרים כאמור, אין לקבוע שמכירתם מהווה עבירה על החוק, רק מפני שאחת מאפשרויות השימוש בהם היא לביצוע הימורים מקוונים. מן הסתם, יש לבדוק נימוק זה בזהירות רבה בהתאם לעובדות של כל מקרה ומקרה, וקבלת ייעוץ משפטי היא קריטית בהקשר זה. אחרת, כמו במקרה דנן, הסיכון של הרשעה על-ידי בית המשפט הוא גבוה.