© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

לא כל מקרה של הצעה או התייחסות בעלת אופי מיני של ממונה מהווה הטרדה מינית

פסק דין חשוב בתחום יחסי מרות ומניעת הטרדה מינית במקום העבודה קובע כי לא בכל מקרה של יחסי מרות במקום העבודה יש להניח באופן אוטומטי כי בעל סמכות ניהולית הטריד מינית. בפסק דין זה, ניתן לומר שבית הדין הארצי לעבודה מיתן, במידת מה, את ההנחיה הגורפת בנוגע להטרדה מינית על ידי בעל מרות.

 

כזכור, חוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הצעה או התייחסות בעלת אופי מיני היא הטרדה מינית, אם הדבר נעשה במסגרת יחסי מרות במקום העבודה. זאת, ללא קשר לשאלה האם הובעה חוסר הסכמה בנוגע להצעה או להתייחסות האמורה.

 

פסק הדין

 

פסק הדין ניתן במסגרת תביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה על ידי נהגת אוטובוס. התביעה הוגשה על רקע מערכת יחסים אינטימית בינה לבין סדרן רציפים. לטענת התובעת, הסדרן, אשר היה בעמדת מרות כלפיה, ניצל את כוחו הניהולי וכפה עליה מערכת יחסים אינטימית. מנגד, סדרן הרציפים טען כי בין השניים התנהלה מערכת יחסים בהסכמה. בית הדין האזורי לעבודה קיבל את טענות הנהגת וקבע שהיו יחסי מרות בין השניים. לפיכך קבע בית הדין כי המקרה עולה כדי הטרדה מינית, ופסק לנהגת פיצוי בגובה של כמיליון שקלים.

 

בערעור שהגיש הסדרן, הגיע בית הדין הארצי לעבודה למסקנות אחרות והפך את ההחלטה.

 

בית הדין הארצי לעבודה לא מצא כי היו בין הנהגת לבין הסדרן יחסי מרות. לפי בית הדין הארצי לעבודה, כאשר במילוי תפקידו המנהל אינו שולט על עבודת המתלוננת ואינו בעל סמכות ביחס אליה (אינו ממונה על עבודתה, אינו אחראי על סדרי העבודה שלה, ואין בכוחו לשנות את תנאי העבודה שלה), וכן כאשר המנהל אינו ממלא תפקיד בכיר אצל המעסיק – לא מדובר ביחסי מרות. משכך, לא ניתן לקבוע א-פריורית כי המדובר בהטרדה מינית. 

 

מעבר לכך, בית הדין הארצי לעבודה התרשם כי אכן התקיימה מערכת יחסים אותנטית ומוסכמת בין הנהגת האוטובוס לסדרן הרציפים. במקרה זה, מערכת היחסים התקיימה גם מחוץ למקום העבודה. גם לפרטים אלה יש, כמובן, חשיבות רבה בבואנו לנתח את השאלה האם במקרה נתון אירעה הטרדה מינית.  

 

נטע ברומברג היא שותפה וראש מחלקת דיני עבודה, במשרד עורכי דין ברנע ג'פה לנדה ושות'