© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

מהפכה בפסיקת הוצאות ריאליות על ידי בתי המשפט

לאחרונה זכינו בהחלטה תקדימית בתיק אותו ניהלנו וניצחנו בו, אשר משנה סדרי עולם ביחס לפסיקת ההוצאות בהליך. במסגרת ההחלטה, נפסקו לטובת הלקוח שלנו הוצאות ריאליות (קרי, הסכומים אותם הוציא הלקוח לצורך ניהול ההליך).

 

תקנות סדר הדין החדשות, שנכנסו לתוקף ב- 1.1.2021, נועדו להביא שינוי של ממש באופן בו מנוהלים הליכי ליטיגציה אזרחית במדינת ישראל. אולם המבחן האמיתי הוא מבחן המעשה – כיצד בתי המשפט יישמו ויפרשו את התקנות.

 

אחת הסוגיות שמעסיקות לקוחות המצויים בהליכי ליטיגציה היא סוגיית פסיקת ההוצאות בסופו של הליך משפטי. ישנה ציפייה שכאשר אדם שנאלץ לנהל הליך משפטי, וזכה בהליך (כלומר, בית המשפט קבע שהוא צדק בטענותיו), הצד השני המפסיד יישא בהוצאות ניהול ההליך של הצד הזוכה.

 

אלא, שעד היום, בתי המשפט לא פעלו כך. אמנם, מפעם לפעם ניתנו אמירות של בתי המשפט כי ראוי לפסוק הוצאות משפט ריאליות, אך בפועל, כעניין שבשגרה, ההוצאות שנפסקו לא שיקפו את ההוצאות האמיתיות של הזוכה בהליך, ובמרבית הפעמים אף לא התקרבו לכך.

 

בתיק בו זכינו, התייחס בית המשפט לתקנות סדר הדין החדשות, וכתב שייתכן שכניסתן לתוקף היא הזדמנות טובה לתת לזכות הקניין של הזוכה בדין את משקלה הראוי, גם אם מדובר בהוצאות שנראות גבוהות.
חשוב לציין שבתיק זה נפסקו הוצאות גבוהות במיוחד – כ- 2.6 מיליון ₪ (כאשר הסכום שנפסק בפסק הדין לטובת הלקוח שלנו היה של למעלה מ- 50 מיליון ₪). יחד עם זאת, הסכום לא הרתיע את בית המשפט, שעמד על העקרון של פסיקת הוצאות ריאליות, מתוך מטרה למנוע חסרון כיס לבעל הדין שזכה בדין.

 

נראה, כי מצויים אנו בפתח שינוי מגמה של בתי המשפט ביחס לפסיקת הוצאות, שינוי שחשוב שכל מי שנכנס להליכי ליטיגציה יהיה מודע לו וישקלל אותו במסגרת שיקוליו ונטילת הסיכונים שנוטל על עצמו בניהול הליך ליטיגציה.

תגיות: הוצאות ריאליות | תקנות סדר הדין החדשות