© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

משרד הכלכלה והתעשייה מבקש להטיל הגבלות על שיחות טלמרקטינג

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם לאחרונה תזכיר חוק לתיקון חוק הגנת הצרכן שבו מוצע להטיל מגבלות על ביצוע שיחות שיווק טלפוניות (שיחות טלמרקטינג).

 

הצורך בתיקון חוק הגנת הצרכן התבקש מתוך נקודת ההנחה כי מרבית הציבור רואה בשיחות אלו מטרד וכי האוכלוסייה העיקרית שנפגעת מכך היא האוכלוסייה החלשה, כגון קשישים, עולים חדשים ואנשים עם מוגבלות. כיום חוק הגנת הצרכן מקנה הגנה מורחבת לאוכלוסייה זו בדמות אפשרות לבטל עסקאות שבוצעו באמצעות שיווק מרחוק (אינטרנט, טלפון וכו') לפרק זמן ארוך משמעותית מהרגיל.

 

יחד עם זאת, ההגנות הקיימות כיום לעניין שיחות טלמרקטינג אינן מספקות. זאת מכיוון שעל מנת שתחול ההגנה על הצרכן, עליו לספק הוכחה לגבי תוכן השיחה, כאשר פעמים רבות אין באפשרותו להשיג הוכחה כזו. זאת ועוד, ההוראה בחוק כיום המאפשרת ביטול עסקה שנעשתה בעקבות שיחת שיווק טלפונית אינה פותרת את הבעיות המקדמיות בשלב עשיית העסקה, שהן שימוש בלחץ שיווקי, הטעיה וכן הטרדת הצרכן.

 

במסגרת תזכיר החוק, מוצע כי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תקים ותנהל מאגר "אל תתקשרו אלי" שבו יוכלו צרכנים לבקש לכלול מספרי טלפון שאליהם לא יבוצעו שיחות שיווק. עסק שיבקש לבצע שיחות שיווק טלפוניות יידרש לפנות לרשות להגנת הצרכן בבקשה לבדוק את המספרים הכלולים במאגר, והוא יהיה מנוע לבצע שיחות שיווק טלפוני למספרים הכלולים במאגר. בכך למעשה מבקשת הצעת החוק למלא את החוסר בדין בקיים, מקום בו יש צורך להגן על צרכן שמופעלת עליו פרקטיקה שיווקית אגרסיבית או כזו שיש בה השפעה בלתי הוגנת.

 

לצד זאת, מוצע בתזכיר לאפשר לשר הכלכלה והתעשייה לקבוע מקרים, נסיבות וסוגי עסקאות שהוראות ההסדר לא יחולו עליהם. במסגרת זאת, ייבחן הצורך להחריג, בין היתר, שיחות טלפוניות הקשורות לעסקה מתמשכת שבין העוסק לצרכן, בעניינים הקשורים לאותה העסקה, כגון הצעות לשינוי תנאי העסקה.

 

עוד מוצע לאפשר לשר הכלכלה והתעשייה להוציא "צו מנהלי" כנגד עוסקים המפרים את הוראות ההסדר המוצע, ולקבוע עיצומים כספיים בגין ביצוע שיחות שיווק שנעשו בניגוד להוראות ההסדר או בגין הפרת "צו מנהלי" שהוציא השר בעניין זה.

 

בהקשר זה נזכיר כי חוק התקשורת (בזק ושידורים) אוסר כבר היום על שיגור דבר פרסומת באמצעות דוא"ל, מסרון, מערכת חיוג אוטומטי ופקסימיליה, אם לא ניתנה הסכמה מפורשת מראש של הנמען (Opt in). לעומת זאת, לפי ההסדר המוצע בתזכיר החוק ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, ההיתר לקיים שיחות שיווק טלפוניות חל, אלא אם כן צרכן סרב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר (Opt out). יצוין כי במהלך חודש יוני 2017 פרסמה הרשות להגנת הצרכן הצעה לקבוע הסדר חמור יותר, המאפשר לבצע שיחות שיווק רק למי שיבקש לכלול את מספר הטלפון שלו במאגר (הסדר של opt-in), אולם הסדר זה רוכך כאמור בהצעה הנוכחית למודל של opt-out בשל הפגיעה המשמעותית שעלולה להיגרם בהתנהלות המשק.