© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

סגר מלא: הנחיות למעסיקים

ישראל נכנסה היום לסגר כללי שני, כאשר בשעה 11:30 פורסמו התקנות בנוסחן הסופי. הסגר צפוי להמשך עד יום 10.10.2020. ייתכן שבסיום התקופה הסגר יוארך.

 

האם ניתן להמשיך ולהעסיק עובדים גם בתקופת הסגר?

התשובה משתנה על פי סוג הפעילות של המעסיק והעובד. ככלל, מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום העבודה אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

 • המעסיק הוא מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967.
 • למקום העבודה היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה. במקרה זה יוכל המעסיק להעסיק עד 30% ממצבת עובדים או את מספר העובדים שהותרו בהיתר (לפי הגבוה מביניהם).
 • במקום העבודה עוסקים בעבודות בינוי או תשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור. במקרה זה ניתן להעסיק עד 100% ממצבת העובדים. מבנה סגור הוא מבנה שהותקנו בו 70% ממספר הדלתות והחלונות.
 • המעסיק הוא חברה שעומדת בתנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון, וזאת לשם תחזוקה ותפעול של המערכות.
 • עובדים במקומות עבודה אלה: בתחום המזון, בתי מרקחת, מכוני אופטיקה או חנות העוסקת במכירת מוצרי היגיינה, מקום למתן טיפול ברפואה משלימה, מכירת מוצרים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים, או מעבדה לתיקונם, וכן קבלת קהל לשם מתן שירות חיוני לציבור, מסגרות רווחה ומקום המשמש לאימון של ספורט תחרותי, ובלבד שפעילותם של אלה הותרה לפי תקנות מקבילות (תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) והתקנות המאפשרות פעילות של מוסדות חינוך מסוימים.
 • על פי רשימת המעסיקים המפורטת בתקנות, ובלבד שהעובדים המועסקים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות. לנוחותכם אלה דוגמאות מעטות מרשימת המעסיקים המפורטת בתקנות:
  • בתחום טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים: חברות העוסקות בייצור, הובלה, אחסנה, אריזה, ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה קמעונאית וסיטונאית של מוצרי פארמה, טואלטיקה, ניקיון, תמרוקים, חיתולים והיגיינה אישית.
  • שירותי תחזוקת מבנים ובכלל זה בטיחות, מעליות, אינסטלציה, חשמלאות ניקיון ותברואה.
  • אספקת שירותים ומוצרים בתחומי טכנאות, תקשורת, הגנת סייבר, אבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים, דיגיטל ופיתוח, ובלבד שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק.
  • אבטחה ושמירה.
  • מוקדי שירות טלפוניים.
  • שירותים תומכים בחישוב, חילול ותשלום שכר.
  • שליחות ובלדרות.
  • שירותי בריאות, אופטיקה ופארמה.
  • תומך בינוי ותשתיות.
  • מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק והם "מפעל מועדף" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון.
  • נבהיר, כי גם מקומות עבודה התומכים בסוגי הפעילות הנ"ל ומספקים שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך הפעילות הנ"ל – רשאים להמשיך לפעול.

 

האם אפשר להעסיק עובדים לתחזוקה שוטפת, למשלוחים ולתמיכה בעבודה מהבית?

כן. כל מעסיק רשאי להעסיק עובד לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרש בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית לשם המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

 

מה לגבי תנאי התו הסגול? האם הם עדיין חלים?

כן. מעסיקים שרשאים לפעול חייבים להמשיך ולקיים את תנאי התו הסגול במסגרתם יש למנות "ממונה על ענייני קורונה", הצבת שילוט מתאים, הקצאת ציוד אישי ככל הניתן, שיבוץ בקפסולות, מדידת חום, אכילה ושתיה בנפרד ועוד. 

 

האם יופקו אישורי מעבר מיוחדים לתקופה זו?

להבנתנו לא יינתנו אישורים שכאלה. זאת על יסוד ההנחה לפיה אזרחים יכולים לנוע ממקום למקום גם אם אינם עובדים חיוניים.

 

האם יש חשש שעובדים שיסעו לעבודה בתקופה זו יעוכבו על ידי כוחות שיטור?

כן, יש חשש שכזה. יחד עם זאת, ועל מנת להקל ככל הניתן על מפגשים בין עובדים לכוחות שיטור אנו ממליצים להצטייד מראש באישור מאת מקום העבודה המתייחס לכך שהעובד/ת הרלוונטי/ת מועסק במקום עבודה הפועל בתחומים שהוגדרו בתקנות. אין הבטחה כי אישור שכזה יסייע בעת המעבר ממקום למקום, אולם כדאי בכל מקרה לשקול שימוש בו.

 

האם עובדים רשאים לעבוד מהבית?

בהחלט.  אנו מבקשים להזכיר, כי גם בימים אלה, חל הכלל לפיו אין להעסיק עובדים יהודים בשעות המנוחה השבועית והחג ללא היתר מיוחד. יחד עם זאת, בערב החג, לפני כניסת השבת ולאחר צאתה – ניתן להעסיק עובדים מהבית כרגיל, ובלבד שניתנה להם מנוחה שבועית בת 36 שעות מכניסת השבת ועד צאתה. גם בהתייחס לעובדים שאינם יהודים יש לשמור על שעות המנוחה השבועית.

 

מה דינו של מעסיק שמאפשר עבודה בניגוד לפירוט הנ"ל?

מעסיק שאיפשר כניסה או שהיה של עובדים במקום העבודה יהיה צפוי לקנס או מאסר.