© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

ספרד הטילה קנס על פייסבוק בגין איסוף מידע ללא קבלת הסכמה

הרשות להגנת מידע הספרדית הטילה קנס בסך 1.4 מיליון דולר על חברת פייסבוק בגין שלושה מקרים בהם החברה אספה מידע אישי לגבי אידיאולוגיה, מגדר, אמונות דתיות, העדפות אישיות והיסטוריית חיפוש מבלי להודיע למשתמשים באופן נאות לשם מה נאסף המידע. בתגובה, הודיעה חברת פייסבוק שהיא מתכוונת לערער על ההחלטה.

 

קנס זה מדגיש פעם נוספת את הצורך לנקוט במשנה זהירות בכל הקשור לציות לחוקי הגנת הפרט והגנת המידע, ביחס לאופן שבו נאסף מידע אישי, לרבות היידוע של נשואי המידע על איסוף המידע ולשם מה הוא נאסף. אין ספק שהחשיבות של היבטים אלו תגבר באופן משמעותי, במיוחד לכשייכנסו לתוקף התקנות האירופיות החדשות להגנת המידע (ה-GDPR) בחודש מאי 2018. תקנות אלה חלות, בין היתר, על פעילויות מסוימות של ישויות שאינן אירופיות בתחומי האיחוד האירופי.