© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

עדכון חשוב לפועלים בתחום השירותים הפיננסים המוסדרים – טיפול בבקשות רישוי

חברות ועסקים אשר לא ישלימו את הגשת המסמכים הנדרשים במסגרת הליך הרישוי מול רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בקשתם עלולה להידחות. כתוצאה מכך, הם לא יקבלו רישיון שיאפשר להם לפעול בתחום.

 

הודעה ברוח זו, נשלחה בימים האחרונים לחברות ועסקים הפועלים בתחום השירותים הפיננסים ועדיין לא השלימו את הליך הרישוי. במכתבים, הודיעה הרשות על כוונתה לדחות את הבקשה לרישיון למי שלא ישלים את הגשת המסמכים בתוך 60 יום.

 

סוגיית קידום הליכי הרישוי של נותני שירותים פיננסים מוסדרים היתה תלויה בבג"ץ בשנה האחרונה. זאת בעקבות עתירות שהוגשו כנגד נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים. אותו נוהל שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוגוסט 2019 וזאת במועד בו לפי החוק היתה חייבת להשלים את הליך בדיקת הבקשות שהוגשו עם כניסת החוק לתוקף ב-1 ביוני 2017 ביחס לנותני האשראי וב-1 באוקטובר 2018 ביחס לשירות בנכס פיננסי.

 

במסגרת העתירות, הועלו טענות כנגד נוסח הנוהל, המטיל נטל כבד על כתפיהם של הגופים הפועלים בענף (אשראי חוץ בנקאי, שירות בנכס פיננסי – המרת מטבע, העברות בינלאומיות, ארנקים אלקטרונים, פלטפורמות P2P) ובמיוחד על החברות הקטנות. בעתירות, טענו החברו כי דרישות אלה יביאו, הלכה למעשה, לסגירת פעילותם של רבים מגופים אלה. מה שיוביל לכך שבתחום יפעלו רק החברות הגדולות והמבוססות. כתוצאה מכך, פרסמה הרשות בנובמבר 2019 נוהל מעודכן. הנוהל כולל הקלות מסויימות, בעיקר לגבי מבקשי רישיון בסיסי, קרי גופים להם היקף פעילות נמוך.

 

המתווה המוסכם

הרשות תודיע לכל מגישי הבקשות שבבקשתם חסרים מסמכים, עד לסוף שנת 2020, כי עליהם להשלים את הגשת המסמכים בתוך 60 ימים. זאת בהתאם לנוהל שפורסם בחודש נובמבר 2019. לאחר השלמת המסמכים, החלטת הרשות תינתן בתוך 70 ימים. מבקשי רישיון שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במהלך 60 הימים שייקצבו להם – בקשתם תידחה. מבקשי רישיון אשר הגישו את  המסמכים הדרושים, החלטה בבקשת הרישיון תינתן עד ליום 31.12.2020.