© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

עדכון נוסף בנוגע להוצאת עובדים לחל"ת בשל התפשטות נגיף הקורונה

מעסיקים רבים נאלצים לשקול בתקופה זו צמצום הוצאות ולצמצם את מספר העובדים בשל הוראות הרשויות. במסגרת זו, נבחנות גם החלופות הבאות: צמצום היקפי משרה, הפחתת שכר, ניצול יתרות חופשה צבורה, הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל”ת) וכן צמצום בכח אדם ופיטורים.

 

חשוב לזכור: 

  • טרם שינוי לרעה של תנאי העסקה, לרבות צמצום היקף משרה או הפחתת שכר, יש לערוך שימוע לעובדים.
  • הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת העולה על שבעה ימים רצופים, מותנית בהודעה מראש של לפחות 14 ימים. חשוב להדגיש, כי במצב בו לעובד אין ימי חופשה צבורים, יהיה על המעסיק לשאת בשכרו של העובד במהלך החופשה המרוכזת.
  • כפייה של חל”ת על העובד, לתקופה שאינה מוגבלת, עלולה להיחשב כפיטורים.
  • ניתן ומומלץ להגיע עם העובד להסכמה בכתב בכל הנוגע ליציאה לחל”ת, לרבות אורך תקופת החל”ת.
  • חשוב להיות שקופים עם העובדים, להסביר להם את הצורך בנקיטת הצעדים האמורים ולתעד את הדברים.

 

בנוסף ניתנה הנחיה רשמית של המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה, לפיה עובדים אשר נמצאים בחל”ת בעקבות משבר הקורונה, יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאים מקלים בכפוף לתנאים הבאים:

  • היוזמה לחל”ת היא של המעסיק ובשל משבר הקורונה.
  • אורך החל”ת יהיה לפחות 30 ימים.
  • העובד לא קיבל תחליף שכר בתקופה זו.

 

נציין, כי בהתאם להנחיה אין צורך שהעובד ינצל את מלוא ימי החופשה שלו טרם היציאה לחל”ת, בכדי להקנות לו זכאות לדמי האבטלה.

 

בנוסף, המעסיק צריך לספק לעובד טופס בל/1514 ולהגיש למוסד לביטוח לאומי טופס 100 (מסמך ריכוז משכורות).

 

מידע נוסף בעניין דמי אבטלה והזכאות להם ניתן למצוא בהקלקה כאן

 

כמו כן, בהתאם להוראות משרד הבריאות מיום 16.3.2020 כל מעסיק המעסיק יותר מ-10 עובדים יכול להעסיק במקום העבודה רק 30% מהעובדים והעובדים חייבים לשמור ביניהם מרחק של לפחות שני מטרים. מומלץ ומוצע לעבור לעבוד מהבית.

 

בנוסף, אנו מבקשים להזכיר לכם שבהתאם להוראות משרד הבריאות מיום 9.3.2020, כל עובד שהגיע לישראל, מכל יעד, או עובד שהיה במגע קרוב (פחות משני מטרים במשך לפחות 15 דקות) עם חולה קורונה, נדרש להיות בבידוד למשך 14 ימים. בכפוף להצהרה כתובה, אותם עובדים זכאים לחופשת מחלה.

 

וכעניין אחרון, לפחות לעת הזו, אנו מבקשים לעדכן אתכם שהחל מיום 9.3.2020 גם היעדרות מן העבודה בשל בידוד בית של ילד/ה תקים לעובדים זכאות לתשלום דמי מחלה.

תגיות: חל"ת | נגיף הקורונה